Hoppa till huvudinnehåll

Till: Västra götalandsregionen, Västtrafik

Inga civila kontrollanter i Göteborg!

Västtrafik inför civilklädda biljettkontrollanter. Under en 6-månadersperiod kommer metoden för att minska plankningen i kollektivtrafiken att testas. När världen befinner sig i en skenande klimatkris och Sverige i en ekonomisk kris där inflationen har urholkat vanliga människors köpkraft är det en direkt opassande åtgärd.

Vi kräver
- Att Västtrafik drar tillbaka de civila kontrollanterna omedelbart
- Att Västra Götalandsregionen och Västtrafik istället för kontrollanter satsar på att utöka kollektivtrafiken och sänka biljettpriserna

Varför är det viktigt?

Staden är till för alla. I Göteborg ska människor kunna röra sig fritt, utan höga kostnader och övervakande kontrollmekanismer som som leder till ytterligare exkludering av de redan utsatta. Klimatkrisen kräver att alla tar sitt ansvar, det gäller även Västra Götalandsregionen och Västtrafik. I både Tyskland och Frankrike subventioneras taxorna kraftigt för en billigare och mer lättillgänglig kollektivtrafik. I svenska Norberg erbjuds gratis busslinjer. I Göteborg gör man tvärtom. Här ökar både priset och kontrollen.

Göteborg är en mycket segregerad stad som har expanderat längs spårvägen för de fattiga och längs motorvägarna för de rika. En billig kollektivtrafik tryggar därför de resurssvagas tillgång till staden samtidigt som de ökar incitamenten för de rika att lämna bilen hemma.

Så länge kollektivtrafiken inte är tillgänglig för alla kommer våra städer segregeras och klimatkrisen förvärras. Civilklädda biljettkontrollanter är ett steg i helt fel riktning. Men tillsammans kan vi göra en annan kollektivtrafik möjlig! Skriv under namninsamlingen och läs mer här https://alltatalla.se/kollektivtrafik-gbg/

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Partner

Uppdateringar

2024-02-07 10:21:27 +0100

5,000 underskrifter nådda

2024-01-30 22:00:09 +0100

1,000 underskrifter nådda

2024-01-28 14:00:22 +0100

500 underskrifter nådda

2024-01-24 13:56:14 +0100

100 underskrifter nådda

2024-01-23 21:10:46 +0100

50 underskrifter nådda

2024-01-23 18:16:42 +0100

25 underskrifter nådda

2024-01-23 17:45:55 +0100

10 underskrifter nådda