Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker, Försäkringskassan, Medier,

Jag kräver att Försäkringskassan ändrar sin vision eftersom visionen inte speglar deras verksamhet

Här är försäkringskassans vision, läs och begrunda!
-----
”Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning”
Vi vill ge människor inflytande över sin egen livssituation. Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet.
Försäkringskassan bildades för att ge alla samma rätt till trygghet, och den bra idén att ta hand om varandra blev ännu bättre när den gjordes tillgänglig och lika för alla.”

---------------------------------------------

Bakom denna vision gömmer sig en myndighet som under lång tid mottagit massiv kritik. Många medier har skildrad hur otaliga personer blivit vägrade ersättning de har rätt till.

Ändå visar inte Försäkringskassan en tillstymmelse till att ha förstått att något verkar vara fruktansvärt fel på myndigheten.

Känner Du dig trygg? Om du bli sjuk? Om svaret är nej – skriv på denna namninsamling.

Varför är det viktigt?

Försäkringskassan administrerar våra socialförsäkringar. Just den hjälp som vi alla kan behöva nån gång i livet när vi kanske bli sjuka, eller våra barn blir sjuka eller…. Vi kan alla hamna i ett läge när vi behöver hjälp från den försäkring som vi gemensamt betalar in till via arbetsgivaravgifter och skatter.

Försäkringskassan ska utgöra en trygghet – men stämmer det? Känner du dig trygg – om ditt liv vänder?

Denna namninsamling är startad för att påvisa att Försäkringskassan inte bara saknar förtroendet hos befolkningen utan att vi, försäkringstagarna känner oss starkt oroliga för att vi inte längre kan få den trygghet vi har rätt till.

Låt inte Försäkringskassan gömma sig bakom fina ord i visionen, berätta med din namnunderskrift att

NEJ – Jag känner mig inte alls trygg med Försäkringskassan
NEJ – jag tror inte att jag från er får inflytande över min livssituation
NEJ – jag tror inte ni har rätt kunskap, empati och förståelse
NEJ – jag tror inte att besluten från Försäkringskassan är ”lika för alla”

Låt Försäkringskassan få svart på vitt – flera tusen gånger om att.

Er vision speglar inte den verklighet jag känner till
DÄRFÖR SKRIVER JAG HÄRMED UNDER!

Uppdateringar

2020-10-26 21:50:32 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-23 21:58:45 +0100

10 underskrifter nådda