Till: Politikerna och tjänstemännen

Låt handikappkonventionen bli lag

Göra FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag då den gäller alla funktionsnedsatta individer i samhället medan LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som namnet antyder bara gäller vissa individer.

Varför är det viktigt?

Idag tar många funktionsnedsatta individer sina liv för att de nekas det stöd de behöver till exempel personlig assistans/ledsagare av Försäkringskassan som idag är en av Sveriges mest inhumana myndigheter.