Hoppa till huvudinnehåll

Till: Till Ängelholms kommunfullmäktige

Nej till nytt lagerbygge i Varalöv

Vi ber kommunfullmäktige i Ängelholm att tänka långsiktigt på allmänhetens och miljöns bästa, genom att inte tillåta ett nytt stort lagerbygge i Varalöv!

Varför är det viktigt?

Den stora byggnaden är planerad på oersättlig jordbruksmark, som behövs för odling. Genom att bevara marken främjas då också arbeten inom livsmedelssektorn.
Bygget kommer också närmre skog och djurliv som kan komma att störas.
Ett lager av den storlek kommer öka den tunga trafiken och utsläppen markant och försämra området för flera boende i närområdet. Ängelholms kommunfullmäktige kommer då också att visa en negativ inställning när det kommer till hållbarhet i kommunen.
Ifall bygget genomförs sänds också en signal till de etablerade butiker i stan, att kommunen väljer att satsa på ytterligare e-handelskomplex.
Ängelholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-03-23 01:45:59 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-19 22:07:57 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-18 21:32:23 +0100

10 underskrifter nådda