Skip to main content

Till: Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen

Stoppa nedläggningen av Barnmottagningen i Lerum

Stoppa nedläggningen av Barnmottagningen i Lerum

Till Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden:

Godkänn inte SÄS planer på nedläggning av Lerums Barn och Ungdomsmedicinska mottagning.

Varför är det här viktigt?

Barnfamiljer i Lerum och Alingsås med närområden ska ha tillgång till nära och god vård!

Sen 1970-talet har barnfamiljer i Lerum, Floda och Gråbo haft tillgång till närbelägen och lättillgänglig vård på Barnmottagningen i Lerum. Mottagningen som har erfarna barnläkare, barnsjuksköterskor, barndietist och barnpsykolog, tar hand om barn med allt ifrån astma, allergier, magbesvär, infektioner och urinvägsbesvär till epilepsi och andra mer komplicerade sjukdomstillstånd. Här finns ett välutvecklat nätverk med BVC, vårdcentraler, förskolor, skolhälsovård, socialtjänst, BUP, Barnhabilitering samt med sjukhusens barnkliniker. Allt detta riskerar nu att raseras.

2013 inordnades barnmottagningarna i Södra Älvsborg under barnkliniken SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus), vilket inte gynnat mottagningarnas verksamhet. Tungrodd administration och bristande förståelse för verksamheten har lett till personalflykt och svårigheter att rekrytera.

Med fraser som "nära vård", "ökad tillgänglighet" och "mer jämlik", planerar nu SÄS att lägga ner Barnmottagningen i Lerum och låta 11 000 barn i upptagningsområdet istället söka sig till Alingsås barnmottagning för vård, där de i så fall konkurrerar med de 14 000 barn som redan tillhör denna. Detta kommer att påverka möjligheten till vård inte bara för Lerums barn och ungdomar utan också för dem i Alingsås med närområden!

Men det finns en möjlighet att stoppa detta. SÄS kan inte genomföra nedläggningen utan tillåtelse från Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden, som har samråd den 30 augusti 2019.

Hjälp till att stoppa nedläggningen av Lerums närbelägna, sakkunniga och lättillgängliga barnmottagning! Det är bråttom, men tillsammans kan vi göra något. Så skriv på, och dela namninsamlingen med någon eller några som är berörda – gärna via email, men också på Facebook eller andra sociala nätverk!

Lerum

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Det tar lång tid att bygga upp ett bra samarbete mellan barnmottagningen och bvc, skolor, socialtjänst, vårdcentralen i närområdet som när det fungerar ger en effektiv och trygg och lättillgänglig vård, det är ett väldigt slöseri att lägga ner det. Det kommer att skapa merarbete för alla kringliggande enheter om inte BUMLE finns kvar och framförallt blir alla sjuka barn lidande.
  • Vården har försämrats på många platser i Sverige, så nu är det dags att börja förbättra det igen! I Sverige är man stolt för strikta regler där man säger att vi ska värna om barn och att inte får misshandla barn, men i handling ser man inte att det alltid stämmer. Att inte kunna erbjuda snabb och kvalitativ vård till barn är värre än misshandel!
  • Finns så mycket barn i Lerum som behöver ha kvar detta

Uppdateringar

2019-08-17 13:11:22 +0200

Tack för er uppslutning bakom vår barnsjukvård: fler än 2000 underskrifter på mindre än en vecka! Helt fantastiskt!!

2019-08-13 06:10:26 +0200

Fantastiskt-mer än 1000 som skrivit under första dagen. Skönt att se att ni vill att BUMLE ska finnas kvar! Fortsätt sprida så ska vi se till att det når berörda politiker i Västra hälso-och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.

2019-08-12 22:01:45 +0200

1,000 underskrifter nådda

2019-08-12 17:02:22 +0200

500 underskrifter nådda

2019-08-12 13:11:52 +0200

Tack för ert stöd! <3
Snart 300 underskrifter. Vi kommer förstås att föra vidare detta till politikerna i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden inför deras samråd och uppdatera er angående hur de röstar.

2019-08-12 08:46:59 +0200

100 underskrifter nådda

2019-08-12 07:15:10 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-12 05:35:40 +0200

25 underskrifter nådda

2019-08-12 00:17:36 +0200

10 underskrifter nådda