Hoppa till huvudinnehåll

Till: Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen

Stoppa nedläggningen av Barnmottagningen i Lerum

Till Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden:

Godkänn inte SÄS planer på nedläggning av Lerums Barn och Ungdomsmedicinska mottagning.

Varför är det viktigt?

Barnfamiljer i Lerum och Alingsås med närområden ska ha tillgång till nära och god vård!

Sen 1970-talet har barnfamiljer i Lerum, Floda och Gråbo haft tillgång till närbelägen och lättillgänglig vård på Barnmottagningen i Lerum. Mottagningen som har erfarna barnläkare, barnsjuksköterskor, barndietist och barnpsykolog, tar hand om barn med allt ifrån astma, allergier, magbesvär, infektioner och urinvägsbesvär till epilepsi och andra mer komplicerade sjukdomstillstånd. Här finns ett välutvecklat nätverk med BVC, vårdcentraler, förskolor, skolhälsovård, socialtjänst, BUP, Barnhabilitering samt med sjukhusens barnkliniker. Allt detta riskerar nu att raseras.

2013 inordnades barnmottagningarna i Södra Älvsborg under barnkliniken SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus), vilket inte gynnat mottagningarnas verksamhet. Tungrodd administration och bristande förståelse för verksamheten har lett till personalflykt och svårigheter att rekrytera.

Med fraser som "nära vård", "ökad tillgänglighet" och "mer jämlik", planerar nu SÄS att lägga ner Barnmottagningen i Lerum och låta 11 000 barn i upptagningsområdet istället söka sig till Alingsås barnmottagning för vård, där de i så fall konkurrerar med de 14 000 barn som redan tillhör denna. Detta kommer att påverka möjligheten till vård inte bara för Lerums barn och ungdomar utan också för dem i Alingsås med närområden!

Men det finns en möjlighet att stoppa detta. SÄS kan inte genomföra nedläggningen utan tillåtelse från Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden, som har samråd den 30 augusti 2019.

Hjälp till att stoppa nedläggningen av Lerums närbelägna, sakkunniga och lättillgängliga barnmottagning! Det är bråttom, men tillsammans kan vi göra något. Så skriv på, och dela namninsamlingen med någon eller några som är berörda – gärna via email, men också på Facebook eller andra sociala nätverk!
Lerum, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2019-09-24 20:55:43 +0200

Idag 24/9 fattades beslut i Regionstyrelsen som innebär att SÄS inte får lov att lägga ner BUMLE utan att mottagningen skyndsamt ska föras över till den nya förvaltning som kommer att heta Regionhälsan. Vi är såå glada att så många har förstått vad nära vård innebär och stått upp och försvarat vår fina mottagning! Nu hoppas vi bara att ”skyndsamt” verkligen betyder snabbt och inte först 2021 som tidigare skisserats i en utredning!

2019-09-12 22:51:43 +0200

Västra hälso-och sjukvårdsnämnden gick inte med på nedläggning av BUM Lerum utan vill överföra mottagningen till Regiongemensam hälso- och sjukvård, men först invänta den regionala utredningen om organisationstillhörighet. Det var positivt!
Utredningens slutsats är att Lerums barnmottagning m fl ska överföras, men först i januari 2021. Samtidigt har regiondirektör Ann-Sofi Lodin lagt fram ett förslag till beslut i RS som innebär att SÄS får lägga ner både Lerums och Ulricehamns barnmottagningar. Förslaget är stick i stäv med regionens målsättning att öka den nära vården- läs vår slutreplik på GP debatt!
Vi hoppas att regionstyrelsen inte låtit sig dupera av den falska retoriken utan 24/9 tar ställning för barnen och går emot detta förslag. Vi hoppas också på en omgående överföring till annan förvaltning än SÄS. Om det inte sker förrän i januari 2021 så är det för sent! :-(

2019-08-30 10:44:52 +0200

Tack alla för fantastiskt stöd i denna fråga! Nu på morgonen har vi överlämnat insamlingen med 2480 namn till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR, som har sammanträde idag (se bild).
Låt oss hoppas att de fattar rätt beslut! (annars kanske det blir en barnvagns-demonstration också (!?).
/Users/carolaku/Desktop/Namninsamling.JPG

2019-08-17 13:11:22 +0200

Tack för er uppslutning bakom vår barnsjukvård: fler än 2000 underskrifter på mindre än en vecka! Helt fantastiskt!!

2019-08-13 06:10:26 +0200

Fantastiskt-mer än 1000 som skrivit under första dagen. Skönt att se att ni vill att BUMLE ska finnas kvar! Fortsätt sprida så ska vi se till att det når berörda politiker i Västra hälso-och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.

2019-08-12 22:01:45 +0200

1,000 underskrifter nådda

2019-08-12 17:02:22 +0200

500 underskrifter nådda

2019-08-12 13:11:52 +0200

Tack för ert stöd! <3
Snart 300 underskrifter. Vi kommer förstås att föra vidare detta till politikerna i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden inför deras samråd och uppdatera er angående hur de röstar.

2019-08-12 08:46:59 +0200

100 underskrifter nådda

2019-08-12 07:15:10 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-12 05:35:40 +0200

25 underskrifter nådda

2019-08-12 00:17:36 +0200

10 underskrifter nådda