Hoppa till huvudinnehåll

Till: Mark- och miljödomstolen och miljöminister Per Bolund

Rädda Gotlands grundvatten

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Grundvattnet på Gotland är hotat av Cementa, SMA mineral och Nordfalk. Därför vill vi att miljöminister Per Bolund agerar. Stoppa planerna på expanderandet av kalkbrotten som kommer påverka grundvattenivåerna och Gotlands hela natur.

Följ klimatmålen. Stoppa Cementa, SMA och Nordfalk. Rädda grundvattnet.

Varför är det viktigt?

Mark- och miljödomstolen har beviljat Cementa i Slite och SMA i Klintehamn utökat brytningstillstånd. Dessa nya planerade brott är gigantiska! De kommer att förändra marken och den fysiska miljön för människor och djur och växter i all framtid. Men det som är mest allvarligt och får störst betydelse är påverkan på Gotlands grundvatten.

Cementa, SMA mineral samt Nordkalk förstör vår berggrund genom bryta kalksten. De spränger och borrar sig allt djupare och bredare ner med påföljden att de förstör de vattenförande ådrorna som naturligt fyller på vårt grundvatten vilket dom påstår att de inte påverkar – vilket är en lögn.

Om vårt grundvatten skulle försvinna får vi dricka renat och processat vatten, som skattebetalarna får köpa tillbaka! Utöver att kalkbrotten påverkar hela ekosystemet.

Enorma ytor på ön kommer påverkas av de planerade brotten. En tredjedel av Gotlands yta kommer påverkas av en grundvattensänkning.

Grundvattnet är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning att alla; både människor och jordbruk ska få leva!

Du som läser det här kanske inte är gotlänning. Men det här är en angelägenhet för hela landet. Cementa är det företag som ligger tvåa på listan över Sveriges största miljöbovar och om vi vill att Sverige ska nå sina klimatmål kan vi inte låta dem fortsätta expandera sin verksamhet.

Du som är gotlänning vill kanske ha en ö som du och dina barn kan fortsätta bo på. Inte bara ett stort kalkbrottshål och byggarbetsplats som guppar runt i Östersjön. Du kanske är intresserad av att kunna dricka vattnet från kranen i framtiden.

Skriv därför under för att visa att vi kan inte gå med på den fortsatta exploateringen av ön. Vi har sett flera framgångsrika miljö- och klimatkamper som börjat med att många skrivit under en namninsamling. Gör det du med!

Läs mer:

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Grundvatten-av-god-kvalitet/

https://raddaklinte.se/

https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/de-slappte-ut-mest-koldioxid-2019/

623 77 Klintehamn, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-08-28 16:14:11 +0200

500 underskrifter nådda

2021-08-10 16:03:14 +0200

100 underskrifter nådda

2021-08-05 10:22:50 +0200

50 underskrifter nådda

2021-08-04 17:56:17 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-27 21:56:11 +0200

10 underskrifter nådda