Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla

Stoppa diskrimineringen som pågår Rädda Kulturskolan !!

Lagom till att Barnkonventionen blir lag januari 2020ser jag enorma följder om inte alla Kulturskolebarn upp till åk 6 får möjlighet och tillgänglighet,att under skoldagen el anslutning Få sin instrumentlektion !Att lära sig ett instrument stöttar läroplanen i musik.Det blir diskriminering om du bor i byar med dåliga kommunikationer etc.Barn blir helt beroende av de vuxna .Ett sådant förfarande slår även helt undan benen på Kulturskolans verksamhet.alla blåsinstrument idag får räknas till udda...och det är just genom att vara där barnen är vi sprider kännedom! Redan har ex antalet blåsare som söker till högre utbildning.minskat och man får importera musiker till symfoniorkestrarna.Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 låt oss ta det på allvar! Låta barnens perspektiv vara i centrum! Tydlighet från regering att kommunerna verkligen ska ta ansvar för detta.tydlighet i skollagen lagstadga att barn har rättigheten att lära sig ett instrument under skoldagen.lagstadga kulturskolan !
Detta har man ex i Danmark! Över hela landet sprider sig en rädsla sedan Gislaveds kommun belades med vite ..men det var ett enskiltärende!inte ngn omtolkning av skollagen!
I Gislaved fanns brister inom Elevhälsan!
I ren panik ändrar nu kulturskolor förutsättningen för barnen till efter skoltid! En sak om de är 13. Uppåt men inte när de är yngre tom åk 6!Hela den fina Kulturskoleverksamheten rivs ner och det går snabbt! Fram för Barnens perspektiv i centrum! Ändring i skollag! Lagstadga att barn får gå ifrån under skoldag tom år 6 och lagstadga kulturskolan!fram till 1991 inskrivet i skollagen men försvann under Göran Perssons tid.

Varför är det viktigt?

Vi är människor och behöver utvecklas som helhet.musiken har en enorm potential !
Att lära sig ett instrument är att stötta läroplanen i musik!
Endast en stor hjälp .Att interagera med skolan på olika sätt jättebra .för udda instrument ett måste annars tenderar de att försvinna vilket leder till att orkesterformer försvinner musik försvinner etc etc och det går snabbt! !
Nu sprider sig dessutom som en löpeld att inga barn inte ens de yngre längre ska kunna få undervisning under skoltid vilket är avgörande för ca 25000 barn i vårt land!
Glesbygd dåliga förbindelser mm gör att barnen blir helt beroende av att föräldrar kan köra och hämta och lämna dem.Diskriminering klassklyftor..!lagom till att Barnkonventionen blivit lag 1 januari!

Hur den kommer att överlämnas

Insamlingen kan lämnas till politikerna i landets kommuner samt utbildningsministern.

Hela Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-01-11 23:46:45 +0100

100 underskrifter nådda

2020-01-09 17:54:45 +0100

50 underskrifter nådda

2020-01-09 12:41:02 +0100

25 underskrifter nådda

2020-01-08 15:34:40 +0100

10 underskrifter nådda