Hoppa till huvudinnehåll

Till: Vill påverka Örebro kommun och politiker att sluta reducera våra barns lektioner och lärare!

Rädda vårt modersmål!

Att inte reducera antalet lärare från 4 stycken till 1 stycken! Vi vill ha kvar lärarna och vill inte att våra barn ska vara stressade att åka till andra skolor sent på dagen. Dessutom en lärare på en hel kommun är inte mänskligt! Efter en lång skoldag åka buss till annan skola för modersmål och dessutom ingen anpassning för schema vilket bidrar till att eleven missar en lektion. Stora klasser med olika åldrar skrämmer oss som föräldrar vad våra barn känner för oro som bidrar till att kvalitén på undervisningen blir negativ. Att blanda olika åldrar och olika kunskaper och nivåer blir inte bra. Barnet blir orolig, får dåligt självförtroende på ett redan gammalt semitiskt språk med latinska bokstäver är redan en utmaning i dagens Sverige. Att jämföra med de som kommer från Mellanöstern som haft ett sådant språk i sitt hemland. Ha kvar barnens modersmål i respektive skola. Ha kvalité på lektioner och anpassa lektionen efter behov ålder och nivå. Förkorta ej lektionstiden, ha inte fjärrlektioner och inte samlingsskolor!

Varför är det viktigt?

Viktigt för att bevara ett gammalt språk och historia. Ett redan förföljt språk som är viktigt att kunna få den rätten att bevara vårat arv. Oerhört stor reducering på folkantalet! Vår historia har raderats ett antal gånger och vägrar erkännas och sättas på kartan och i historie böcker! Därför är det viktigt med Barnens modersmål vilket de har rätt till och en bra språk utveckling är oerhört kritiskt viktigt i ett Svenskt samhälle där alla har rätt till sin historia och modersmål.
Örebro, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-06-11 16:52:10 +0200

100 underskrifter nådda

2019-06-11 12:24:23 +0200

50 underskrifter nådda

2019-06-11 11:24:01 +0200

25 underskrifter nådda

2019-06-11 10:18:49 +0200

10 underskrifter nådda