Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms Stad Utbildningsförvaltning nekar resursskolan stöd

Ge våra barn en framtid - rädda Resursskolan

Stockholms Stad Utbildningsförvaltning ska bevilja resursskolorna de stöd de behöver. Våra barn klarar sig inte inte i vanlig kommunal skola. Det har specialpedagoger och läkare bevisat.

Lyssna på oss föräldrar och resursskolorna som kan våra barn. Det är barn med speciella behov som behöver hjälp för att kunna klara sig i samhället. Visa hjärta och jämlikhet. Skär inte ner på vår framtid!

Politiker lyssna på oss som kan våra barn!
.
Lista på ledamöter
https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1104
.
Lotta Edholm (L)
skolborgarråd, kommunfullmäktige
Stadshuset

Vice ordförande
Karin Lekberg (S)

Ledamot
Anna Cederschiöld (M)

Ledamot
Filip Solsjö (M)

Ledamot
Carl Nordblom (M)

Ledamot
Richard Åkesson (MP)

Ledamot
Claes Nyberg (C)

Ledamot
Christian Carlsson (KD)

Ledamot
Tina Kratz (V)
Konstpedagog

Ledamot
Martin Westmont (SD)

Varför är det viktigt?

Stockholms Stad Utbildningsförvaltning drar ner på resurser för behövande barn där kommunala skolor inte räcker till. De har skurit ner på resurser år efter år och nu är barnens skolgång helt ovis efter nyår kan barnen stå utan skola och kommer kosta samhället ännu mer pengar i framtiden.

Det finns namn på politiker som säger nej och en hel del debattartiklar och artiklar på nätet att dela.

Det finns problem – vi ser över ersättningen
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/b56yqk/det-finns-problem--vi-ser-over-ersattningen

Sveket mot de mest utsatta barnen i skolan
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/rAOxo3/sveket-mot-de-mest-utsatta-barnen-i-skolan

I dag är det också en manifestation utanför Stadshuset klockan 17.00: https://www.lararforbundet.se/avdelningar/stockholm/artiklar/manifestation-utanfor-stadshuset

Oro bland föräldrar när resursskolor får mindre pengar
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7345189

Brev till Utbildningsnämnd Stockholms kommun
http://sarskiltstod.se/huvudm%2525c3%2525a4n/brev-till-utbn-stockholm.html

Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/okad-likvardighet-genom-minskad-skolsegregation-och-forbattrad-resurstilldelning/.
Leds av Björn Åstrand, lektor vid Umeå universitet och tidigare ledamot av Skolkommissionen, leder arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

Bättre möjligheter till stöd i särskild undervisningsgrupp utreds och ska vara färdigt senast den 28 februari 2020.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/battre-mojligheter-till-stod-i-sarskild-undervisningsgrupp-utreds/

Stödet till elever med särskilda behov har minskat kraftigt
https://www.dn.se/nyheter/sverige/stodet-till-elever-med-sarskilda-behov-har-minskat-kraftigt/

Regeringen utreder om det behövs fler särskilda resursskolor
https://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-utreder-om-det-behovs-fler-sarskilda-resursskolor/

Hur den kommer att överlämnas

Kan överlämna dem personligen till alla beröra 10 politiker eller brevledes (Via mail försvinner detta).

Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-11-24 12:31:08 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-11-21 15:59:26 +0100

500 underskrifter nådda

2019-11-21 06:20:05 +0100

100 underskrifter nådda

2019-11-20 23:16:35 +0100

50 underskrifter nådda

2019-11-20 22:26:28 +0100

25 underskrifter nådda

2019-11-20 15:02:46 +0100

10 underskrifter nådda