Skip to main content

Till: Beslutsfattare, politiker i Stockholm

Rör inte våra bibliotek

Rör inte våra bibliotek

Dra tillbaka det orimliga sparkravet på 145 miljoner de närmaste 3 åren som ålagts Stockholms kulturförvaltning.

Varför är det här viktigt?

Biblioteken kommer att behöva dra ner kraftigt på sina verksamheter. Detta tillsammans med sämre öppettider och en bantad personal kommer att leda till färre besökssiffror och sedan är inte nedläggning långt borta.

Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-02-06 21:35:34 +0100

10 underskrifter nådda