Hoppa till huvudinnehåll

Till: Beslutsfattare, politiker i Stockholm

Rör inte våra bibliotek

Rör inte våra bibliotek

Dra tillbaka det orimliga sparkravet på 145 miljoner de närmaste 3 åren som ålagts Stockholms kulturförvaltning.

Varför är det viktigt?

Biblioteken kommer att behöva dra ner kraftigt på sina verksamheter. Detta tillsammans med sämre öppettider och en bantad personal kommer att leda till färre besökssiffror och sedan är inte nedläggning långt borta.

Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Nej, vi vill inte privatisera biblioteken. Ett rikt land som Sverige har råd att avsätta pengar till biblioteken. Vad prioriterar ni istället?
  • Bibliotek är demokrati och bildning! Ett av de få icke-kommersiella rum som finns.
  • Bibliotek som är lätt att ta sig till där man bor är en demokratisk rättighet och ett offentligt rum som är en oerhör viktig mötesplats. Ovärderlig

Uppdateringar

2019-03-04 16:00:58 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-02-28 09:26:15 +0100

500 underskrifter nådda

2019-02-26 00:32:50 +0100

100 underskrifter nådda

2019-02-25 15:52:45 +0100

50 underskrifter nådda

2019-02-23 18:14:37 +0100

25 underskrifter nådda

2019-02-06 21:35:34 +0100

10 underskrifter nådda