Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen, EU, Riksdagen

Säg nej till handelsavtalet mellan EU och Mercosur

Vi uppmanar beslutsfattarna att se över handelsavtalet då det i dagsläget inte är acceptabelt och därför inte bör skrivas på.

Det föreslagna handelsavtalet mellan EU och Mercosur tar ingen hänsyn till de urfolk som ser Amazonas som sitt hem, vilket ökar risken att de förlorar sina förfädrars mark för ekonomiska intressen. Trots att urfolken har laglig rätt till sin mark, riskerar de att mista sin mark då handelsavtalet ger upphov till en ökad produktion av jordbruksvaror i Mercosurländerna. Den bristande lagstiftningen ökar risken för att mer landyta tas ifrån urfolken för odling vilket förvärrar situationen i Amazonas.

Varför är det viktigt?

Handelsavtalet mellan EU och Mercosur i dess nuvarande form ökar risken för illegal skogsskövling av Amazonas, människorättskränkningar gentemot urfolk samt hindrar de hållbara utvecklingsmålen från att uppnås. Vårt sätt att leva i Sverige kommer påverkas mer än vad en kan tro, därför är det viktigt att vi agerar nu innan det är för sent.

"Mercosuravtalet ökar hoten mot våra liv, vår kultur och vårt sätt att leva på. Detta avtal kommer föra med sig bränder, förstörelse och ännu fler illegala avverkare till våra territorier."
- Kretã Kaingang, medlem i Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB)

Länkar

Uppdateringar

2023-02-14 16:04:32 +0100

NU, våren 2023, är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Under ordförandeskapet planerar Sverige att göra framsteg med att underteckna blockets avtal med Mercosur-länderna. Detta ingår i Sveriges prioriteringar för ordförandeskapet.

Låt oss se till att detta inte går obemärkt förbi! Läs mer om hur det ligger till med handelsavtalet i vår digitala broschyr: https://www.amazonwatch.se/eu-mercosur

2023-01-24 22:34:40 +0100

500 underskrifter nådda

2021-03-14 11:30:54 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-12 12:47:24 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-10 07:20:23 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-09 15:40:49 +0100

10 underskrifter nådda