Hoppa till huvudinnehåll

Till: Statsråd inom utbildningsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet.

SFI och arbetsmarknadsinsatser för ukrainare

Sveriges Radio rapporterade i veckan: Regeringen vill satsa 100 miljoner kronor i den kommande vårändringsbudgeten på SFI, svenska för invandrare som ska riktas till ukrainska medborgare.
https://sverigesradio.se/artikel/regeringens-forslag-100-miljoner-for-sfi-till-ukrainare

Tidigare har vi lämnat över namnen till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrsson.

Ukrainska flyktingar enligt massflyktsdirektivet ska få rättigheter till att kunna lära sig svenska genom SFI och få tillgång till andra arbetsmarknadsinsatser för att kunna integreras och få arbete. Med största sannolikhet kommer ukrainska flyktingar behöva befinna sig i Sverige långvarigt.

Varför är det viktigt?

Utan språk inget jobb. Utan jobb ingen skatt.
Utan SFI och andra arbetsmarknadsinsatser befaras många hamna utanför svenska samhället i arbetslöshet, segregation och ekonomisk utsatthet. Detta medför stora negativa konsekvenser för den enskilde men också för Sverige där vi inte tillvaratar möjlig arbetskraft och kompetens. Att satsa på SFI och andra arbetsmarknadsåtgärder är en investering som är positiv för både samhälle och individ. Ju fler som får tillgång till språk desto fler kommer ut till arbetslivet och bidrar till samhället.

Uppdateringar

2023-03-30 10:49:03 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 402 underskrifter

2022-09-05 12:06:08 +0200

100 underskrifter nådda

2022-09-04 20:24:52 +0200

50 underskrifter nådda

2022-09-04 16:04:05 +0200

25 underskrifter nådda

2022-09-04 15:02:11 +0200

10 underskrifter nådda