Hoppa till huvudinnehåll

Till: ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN, SOCIALDEMOKRATERNA OCH BILDNINGSNÄMNDEN ÖRNSKÖLDSVIK

Ska barnen betala?

Är det verkligen kroniskt sjuka barn och barn med särskilda behov som redan har det svårt man ska spara pengar på? Det tycker Örnsköldsviks kommun som dragit ner möjligheterna till extra resurser för sjuka barn i skola och förskola genom besparingar på 8 miljoner, hälften av summan som tidigare var 16 miljoner kronor. Istället lägger man ansvaret på skolan och skapar därmed en ohållbar arbetsmiljö för lärarna och absolut livshotande situation för barnen. Behovet minskar inte för att budgeten gör det. Vi kräver en tryggare miljö för alla!

Varför är det viktigt?

Skolorna i kommunen har inte de medel som krävs för att anställa extra resurser till våra sjuka barn. Istället ska befintlig personal på redan förstora barngrupper ta på sig detta enormt krävande arbete, vilket är omöjligt. Våra barn och lärare ska kunna ha en trygg miljö att vistas i stora delar av sitt liv. Det får de inte nu i Örnsköldsviks kommun.

Bakgrunden till detta är att 2019 tog bildningsnämnden ett beslut om att ytterligare besparingar skulle göras för de som redan har det svårt i livet. Med stöd av en vinklad konsekvensanalys röstades förslaget igenom. Det innebar en besparing på 8 miljoner av det medicinska tilläggsbeloppet: stöd för sjuka barn under skoltiden. Analysen hävdade att det inte får någon negativ konsekvens i en redan underfinansierad verksamhet. Det är orimligt, felaktigt och utan underlag. Behovet minskar inte för att budgeten gör det.

Vår dotter som snart fyller 6 år, har precis börjat förskoleklass och har en kronisk sjukdom som kräver ständigt tillsyn och aktivt arbete för att inte hamna i en livshotande situation. Hon kan inte ta något eget ansvar för sin sjukdom och den som tar på sig ansvar för henne under skoltiden behöver kunna läsa in signaler för hennes välmående, då det är en komplicerad sjukdom med många faktorer som spelar in utöver medicinering.

Lärarna har inte en chans att sköta undervisning och samtidigt upprätthålla ett säkert medicinskt ansvar för det kroniskt sjuka barnet som kräver STÄNDIG tillsyn. Det går ut över resten av klassen som inte ges möjlighet till den/samma undervisning, stöd, behov dom har rätt till, då man måste sänka ambitionsnivån kraftigt. Man inte kan säkerhetsställa en trygg miljö varken för det sjuka barnet, lärarna eller resten av klassen.
Det är skrämmande när man ser under vilka förhållanden våra barns lärare ska arbeta under. Det finns fler i samma situation som vi som har barn som behöver denna typ av hjälp eller stöd. Våra barn kommer leva med den här sjukdomen resten av livet, dom är fortfarande sjuka, och har fortfarande samma behov till stöd fast än pengar dras bort.

Det är en självklarhet att ALLA barn ska ha en trygg skolgång och samma förutsättningar. Att VARJE lärare och pedagog ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Den grundläggande tryggheten rycks bort under våra fötter.

Lärarförbundet vittnar också om att lärarna under lång tid påtalat ohållbara arbetsmiljöer. Det går inte att blunda för längre.

Vi föräldrar har det redan tufft som det är då vi bär ansvaret för våra barns sjukdomar all övrig tid, vi ska inte behöva känna rädslan för att våra barn ska fara illa när vi lämnar dem på skolan.

Politiker och tjänstemän!
Nu är det dags att visa vad för slags samhälle ni vill bygga upp för våra barn och lärare!

Alla vi kommuninvånare, står vi bakom kommunen och bildningsnämndens beslut? Tycker vi att det hjälper till att skapa en attraktiv kommun att bo, arbeta i och flytta till? Har det gått så långt att det verkligen inte finns något annat att spara på än sjuka barn? Alla som haft extra resurser tidigare står nu i en väldigt utsatt situation. Hjälp oss genom att skriva under och sätta press på beslutsfattarna!

Det här beslutet måste tas upp igen och pengar måste skjutas till! Nu kräver vi en tryggare miljö för alla.

KÄLLOR:

ÖA, Daniels diabetessjuka dotter utan assistans, 2020-09-05
https://www.allehanda.se/artikel/daniels-diabetessjuka-dotter-utan-assistent-besviken-pa-o-viks-kommun-sparar-in-pa-svart-sjuka-barn

Protokoll 2019-06-18, se sida 12
Bristande konsekvensanalys samt att man inte kan lämna mer underlag.
https://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kallelserprotokollochsammantraden/protokoll#25e1ed6a85b733-9346dd0c781724837-25e1ed6a85b733-9346dd0c781724837-60a1828ebde455750-19db775352681700335

Dom FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM mål nr 19841-12 som visar på att man inte kan lägga över ansvaret på befintlig personal.

Hur den kommer att överlämnas

Digitalt till Bildningsnämnden och Bildningsförvaltningen

Örnsköldsvik, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-09-15 21:56:33 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-09-07 09:07:58 +0200

500 underskrifter nådda

2020-09-05 18:13:56 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-05 16:57:47 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-05 16:22:12 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-05 15:38:32 +0200

10 underskrifter nådda