Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialminister Lena Hallengren m.fl

Skärmtid till alla – Tillgängliggör kultur för sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning

Lena Hallengren: Påskynda processen om internet till alla! Nu mer än någonsin blir detta en fråga om lika rättigheter för alla.

Politiker i kommunens socialnämnd/vård- och omsorgsnämnd: Gör som Piteå Kommun – säkerställ internet och skärmar på samtliga vård- och omsorgsboenden.

Verksamhetschefer för privata aktörer: Besluta om att köpa in teknik och se till att bredband finns på ditt boende.

Enhetschefer och aktivitetssamordnare: Lyft frågan på ditt boende och till politiker.

Företag, privatpersoner och teknikjättar: Skänk eller låna ut utrustning du inte använder under t. ex hemmajobb. Samsung, Apple, Philips: tips på CSR-projekt finnes.

Varför är det viktigt?

Det är en mänsklig rättighet att ”fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner”. Kultur har stor betydelse för människans välbefinnande och kan för många vara ett existentiellt stöd.

När äldre och sjuka nu isoleras och förbjuds besök blir kultur online allt viktigare. Men utan tillgång till internet och skärmar blir det omöjligt att ta del av de många initiativ till digital kultur som görs runt om i landet.

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi med målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025. Men än är vi långt ifrån målet och idag saknar många stöd-, vård- och omsorgsboenden internet och skärmar.

Detta gör att många personer i isolering blir ännu mer ensamma. Därför behöver vi skynda på den digitala infrastrukturen inom vård och omsorg. För kulturen – men också för Face-Time-stunden med barnbarnen och möjligheten att delta i digitala studiecirklar eller andra möten.

Gör livet för äldre, sjuka och funktionsnedsatta mer meningsfullt – fler skärmar och tillgång till internet på vård-och omsorgsboenden – nu!

Kultur ska vara tillgängligt för alla. Men att tillgänliggöra konst och musik via skärm räcker oftast inte. Många äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning vid stöd-, vård- och omsorgsboenden kan inte ta del av kulturupplevelser via skärm på grund av bristande teknik och bredband.

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Initiativtagare till kampanjen är Betaniastiftelsen, Studieförbundet Bilda och Studio Acusticum.

Uppdateringar

2020-07-09 09:00:05 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-20 08:07:15 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-16 14:58:48 +0200

25 underskrifter nådda

2020-04-10 22:56:11 +0200

10 underskrifter nådda