Till: Alla verksamma städare, inklusive Samhalls medarbetare

Skyddsutrustning till städare

Städare skall förses med skyddsutrustning, vilket är särskilt angeläget i Corona-tider. Coronaviruset är en droppsmitta, därför löper städare en väldigt hög risk att bli smittade. Det ska bli obligatoriskt med minst visir, handskar och handdesinfektion.

Varför är det viktigt?

Flera städare har redan dött i Corona, förmodligen smittade på arbetsplatsen. Detta är förstås mycket allvarligt och oacceptabelt. Ett brott mot de mänskliga rättigheterna, helt och enkelt!