Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hyresgästföreningen, Framtidskoncernen AB

SLOPA NYA PARKERINGSAVTAL FRAMTIDSKONCERNEN AB

Vi hoppas att detta brev når er i god hälsa. Vi är engagerade hyresgäster i Göteborg och känner oss djupt bekymrade över de nyligen presenterade avtalen för parkering, som i första hand innebär hyreshöjning årsvis och efter 2026 årlig hyreshöjning på 4%.

Först och främst vill vi betona vikten av ett konstruktivt samarbete mellan Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen för att säkerställa en rättvis och hållbar boendemiljö för oss alla. Vi tar oss friheten att lyfta fram den orättvisa som denna föreslagna hyreshöjning innebär för hyresgästerna och vill diskutera de potentiella problem som kan uppstå till följd av dessa beslut.

Det är obestridligt att kostnaderna för underhåll och förvaltning av parkeringsplatser stiger över tid. Trots detta måste vi vara medvetna om de redan befintliga ekonomiska påfrestningarna som många hyresgäster kämpar med. En årlig ökning och sedan ytterligare årliga ökningar på 4% för parkeringsplatser riskerar att utöva en betydande ekonomisk press på våra hushåll och underminera våra ansträngningar att upprätthålla en balanserad budget.

För att lösa detta problem föreslår vi följande åtgärder:

Grundligare Utredning av Kostnader: Vi ber om en transparent redovisning av de faktiska kostnaderna för underhåll och förvaltning av parkeringsplatser. Detta är avgörande för att skapa en bättre förståelse för varför en så betydande hyreshöjning är nödvändig.

Differentierad Prissättning: Vi uppmanar till övervägande av en differentierad prissättning baserat på geografiska områden, efterfrågan och andra relevanta faktorer. Detta skulle möjliggöra en mer rättvis fördelning av kostnaderna och undvika att de med mindre ekonomiska resurser drabbas orättvist.

Alternativa Finansieringsmodeller: Det är nödvändigt att utforska alternativa finansieringsmodeller, såsom samarbeten med lokala företag eller användning av gröna teknologier för att generera intäkter som kan användas för att dämpa hyresökningarna.

Vi förstår att det finns utmaningar och begränsningar inom fastighetsförvaltning. Men vi är övertygade om att genom samarbete och kreativa lösningar kan vi finna en balans som tillgodoser både hyresgästernas och Framtidskoncernen AB:s behov.

Tack för att ni tar er tid att överväga dessa förslag. Vi ser fram emot att höra från er och vara en del av en konstruktiv dialog om hur vi gemensamt kan skapa en hållbar och trivsam bostadsmiljö.

Med allvarliga hälsningar,
Hyresgäster inom framtidskoncernen AB

Varför är det viktigt?

Hej grannar och vänner,

Hoppas ni mår bra! Jag ville ta en stund för att lyfta fram något som jag tror berör oss alla och som jag hoppas att ni också kan känna igen er i när det gäller vår gemenskap.

Ni kanske har hört talas om de nya avtalen för parkering som Framtidskoncernen AB har föreslagit – hyreshöjningar årsvis följt av årliga hyreshöjning om 4% från och med 2026 och framåt. Jag har funderat mycket på det här, och jag tror att det är något vi bör vara medvetna om och diskutera som en gemenskap.

Vi vet alla att kostnaderna för underhåll och förvaltning ökar över tid, men en 4% årlig ökning för parkeringsplatser kan verkligen påverka oss alla ekonomiskt. Det kan skapa en ojämlikhet mellan dem som har råd och dem som inte har det, vilket inte gynnar någon av oss i längden.

Det är viktigt att vi tillsammans tar upp den här frågan och överväger hur vi kan påverka situationen på ett positivt sätt. Att skapa en öppen dialog med Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen kan vara ett första steg.

Vi alla delar kärleken till vårt område, och jag tror att genom att gemensamt diskutera och föreslå alternativa lösningar kan vi bidra till att bevara den harmoni och trygghet som vi värdesätter så mycket.

Om ni är intresserade, kan ni läsa ett brev som har skickats till Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen med förslag på möjliga åtgärder för att hantera den här utmaningen. Ju fler av oss som engagerar sig, desto större möjlighet har vi att påverka och forma vår gemenskap på ett positivt sätt.

Tack för att ni lyssnade, och låt oss fortsätta att stödja varandra och vår underbara gemenskap!

Vänliga hälsningar,

Ordförande LH Duvan,
Julia Bengtsson
Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-02-06 16:54:52 +0100

100 underskrifter nådda

2024-01-16 11:52:45 +0100

50 underskrifter nådda

2024-01-12 23:25:29 +0100

25 underskrifter nådda

2024-01-12 20:53:42 +0100

10 underskrifter nådda