Hoppa till huvudinnehåll

Till: Region Örebro, Nina Höijer (S)

Sluta isolera vår landsbygd - Rädda busstrafiken!

I Örebro Regions budgetförslag, som planeras antas 7/12-2023, ingår ett flertal nedskärningar av kollektivtrafiken. I vanlig ordning är det landsbygden i Örebro Län som drabbas, ett område som redan är ekonomiskt utsatt, inte minst för barnfamiljer och unga. 2021 lades linje 308 till Lindesberg/Kopparberg ner, vilket innebar kraftigt försämrade rörelsemöjligheter för de drygt 30,000 människor som bor på orter längs linjen, tills dess att den redan pressade kommunen i Lindesberg gick in och räddade busslinjen. I samma veva togs flera busslinjer till landsbygd helt eller delvis bort. Nu föreslås ytterligare 15 linjer i Örebro Län läggas ner, däribland linjer till Odensbacken, Hällefors, Ramsberg, Storå, Hampetorp, Pålsboda, Askersund, och Åbytorp. Även möjligheten till gratis kollektivtrafik för patienter med kallelse ska tas bort.

Samtidigt som dessa förslag bearbetas pågår enorma ombyggnationer i Örebro Stad - en snabbusslinje till Universitetet, flertalet vägbyggnationer, och 23 stycken nya eldrivna stadsbussar till 2025. I ett län som påstår sig värna landsbygden blir frågan - hur, och när, ska det faktiskt göras?

Varför är det viktigt?

Levnadskostnaderna för familjer är högre än någonsin. Bensin- och dieselpriserna stiger regelbundet över 20 resp. 25kr/litern. Under rådande förhållanden är bussen en nödvändighet för att många av de människor som bor på landsbygden ska kunna ha ett drägligt liv. Begränsad möjlighet till resa försämrar jobb- och studiemöjligheter, inte minst för unga och ekonomiskt utsatta som inte klarar av tätorternas vansinnigt höga bostadspriser. Så kan vi inte ha det. Att leva på landsbygden måste få vara ett rimligt val och inte ett straff för dålig socioekonomisk status.

Detta är ett mångbottnat problem som kräver flera lösningar, men kollektivtrafiken är utan tvekan en av de viktigaste pusselbitarna för en levande landsbygd. Sluta bortprioritera och isolera oss. Rädda vår kollektivtrafik.

Hur den kommer att överlämnas

För hand, på regionens möte den 7e December.

Örebro län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-12-15 23:23:55 +0100

100 underskrifter nådda

2023-12-05 18:25:35 +0100

50 underskrifter nådda

2023-12-03 17:04:31 +0100

25 underskrifter nådda

2023-12-02 20:27:45 +0100

10 underskrifter nådda