Hoppa till huvudinnehåll

Till: Erik Pelling, Therez Almerfors

Stenhagen simmar lugnt

Vi efterfrågar:
En simhall med minst 25x12 metersbana i anslutning till Stenhagens Centrum där motionssim och simundervisning kan bedrivas. Vi vill också vara med och påverka anläggningens utformning och läge, exempelvis Berthåga 50:1.

En annan placering av en ny simhall på bekostnad av placering till Stenhagen kan naturligtvis ske men vår förväntan är att behov ska styra beslutet framför stadsdelens förmåga att bedriva en effektiv påverkanskampanj. Behovet i Stenhagen är stort och skall tas hänsyn till i framtida beslut.

Varför är det viktigt?

Behovet av en simhall belägen kring Stenhagen Centrum har varit stort under många år. Behovet har ökat i takt med att stadsdelen vuxit och att nivån av service breddats med Systembolag, flera apotek, gym, m.m. Många i närområdet har behov av regelbunden simning men svårt att ta sig till Fyrishov eller Gottsunda av olika skäl. Stenhagens Centrum har förutom ett stort befolkningsunderlag i det omedelbara närområdet också ett stort omland i de västra stadsdelarna och på landsbygden utan att behöva passera genom stan vare sig kommunalt eller med egen bil. Platsen går lätt att nå med kollektivtrafikens regionbussar och stadsbussar med täta avgångar. Dessutom finns gott om parkeringsmöjligheter för den som ändå reser med egen bil.

Stenhagen har en relativt ung befolkning som framförallt består av familjer med barn i de yngre åldrarna. Behovet av simundervisning är stort och skolorna reser idag iväg, i den mån det går, för att tillgodose detta. Utöver detta har Den sociala kompassen – Uppsala Kommun (figur 5 & tabell 5) från 2021 pekat ut delar av Stenhagen som ett område i s.k. Kluster 2, det är känt att simkunnigheten är lägre i socioekonomiskt svagare områden och att det berör framförallt kvinnor. Detta vill vi angripa.

I takt med att Uppsala växer har Stenhagen förbisetts ett antal gånger i kommunens utvecklingsarbete då den lokala samverkansgruppen inte varit lika aktiv som de i andra stadsdelar. Detta är en bidragande faktor till att Uppsala har relativt många invånare per simhall i relation till andra kommuner (Badutredningen figur 2).

752 60 Stenhagen, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-10-11 11:11:22 +0200

Lokalradion har gjort ett inslag om vår namninsamling, se länk nedan. Vi siktar på att stänga namninsamlingen vid oktober månads utgång. Hoppas på att komma över 1000 signaturer till dess. Dela med alla du känner.

https://sverigesradio.se/artikel/stenhagenborna-vill-ha-en-simhall-namninsamling-startad?fbclid=iwar1eo3li6ctfcmifg_h_ncuagt23qthm3klim4u7znx0_aapnrj8yvb6zgo

2022-09-30 11:28:53 +0200

Äntligen dags för Stenhagens Dag imorgon (1/10). Kampanjen "Stenhagen simmar lugnt" har fått över 600 namnunderskrifter på två veckor vilket är över förväntan. På Stenhagens Dag avser vi att samla in ännu fler. Du får gärna hjälpa oss en timme mellan kl 12-16, kom som du är, ta med dig någon mer om du kan. Efter denna vecka ska vi försöka lyfta kampanjen till sociala media, Instagram, Facebook, TikTok mm. Håll utkik. Kampanjen avses att avslutas mot slutet av oktober månad med förhoppning om att ny kommunstyrelse är klar.
Tack för ditt stöd, berätta för alla du känner och fortsätt dela!

2022-09-29 20:26:57 +0200

Skriv ”Stenhagen simmar lugnt” i din webbläsare för att komma hit till namninsamlingen. Dela med alla du kan.

2022-09-22 11:44:57 +0200

500 underskrifter nådda

2022-09-21 10:53:58 +0200

Lokala aktörer sätter upp affischer under denna vecka med en QR-kod som leder till namninsamlingen. Bland annat Ica Maxi, skolorna, Sankta Maria kyrka, Uppsalahem, fritidsgården mfl.

2022-09-19 15:58:41 +0200

Hej

Tack för ditt stöd för kampanjen Stenhagen simmar lugnt.

Sedan namninsamlingen startade vid lunchtid i fredags har över 300 signaturer inkommit.

Vi kommer även att delta på Stenhagens Dag lördagen den 1 oktober kl 12-16 på Kultur- och bildningscenter i Stenhagen. Vi hoppas på många fler signaturer innan vi avslutar kampanjen och tar med oss resultatet till Kommunstyrelsen i slutet av oktober månad.

#Stenhagen simmar lugnt
Fecebook: Samverkan Stenhagen nattvandring.nu
E-brev: [email protected]
Kampanjperiod sep-okt 2022

Stenhagen simmar lugnt
https://www.mittskifte.org/petitions/stenhagen-simmar-lugnt

Stenhagens Dag 2022
https://kulturcentrum.uppsala.se/stenhagen-kulturcentrum/evenemang/stenhagens-dag/

2022-09-16 13:25:17 +0200

100 underskrifter nådda

2022-09-16 11:54:36 +0200

50 underskrifter nådda

2022-09-16 11:13:59 +0200

25 underskrifter nådda

2022-09-16 10:58:09 +0200

10 underskrifter nådda