Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ungdomsmottagningar, dela ut "samtyckeskondomen" för att sprida kunskapen om sexuellt samtycke.

Stöd VågaFråga UF:s arbete för sexuellt samtycke

Kära ungdomsmottagningar.

Börja dela ut "samtyckeskondomen" för att upplysa ungdomar att samtycke är obligatoriskt vid varje sexuell handling. Vi tror att bemöta problemet vid tidig ålder samt se till att sprida detta budskap kan förebygga och motarbeta problemet.

Varför är det viktigt?

Detta är en viktig fråga för jämställdhet samt en mänsklig rättighet att ha full makt över sin egen kropp. I juli 2019 infördes den första samtyckeslagen som är ett stort steg i rätt riktning. Nu saknas kunskap inom vad samtycke innebär. Detta är något "samtyckeskondomen" och VågaFråga UF:s arbete kommer att bidra med. Genom din underskrift ökar du chansen att "samtyckeskondomen" kommer ut till Sveriges ungdomar.

Uppdateringar

2020-02-19 17:13:25 +0100

100 underskrifter nådda

2020-02-17 20:14:28 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-06 19:33:40 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-04 21:54:33 +0100

10 underskrifter nådda