Till: Ägarna av de inblandade företagen SSAB, LKAB och vattenfall det vill säga det svenska folket

Stoppa Hybrit

Lägga ner Hybrit projektet då ingen kan svara på om det finns köpare av stålet ingen kan förklara vart man ska få tag på el i samma mängd som Finland årligen gör av med. Och ingen verkar se att detta återigen är ett norrländskt prestigeprojekt så som stålverk 80 och etanol projekten som drevs under 90 och 00 tal. Så återigen lägg ner Hybrit innan ni slösat bort våra skattepengar på ännu ett Hybris och prestigeprojekt.

Varför är det viktigt?

Eftersom det är våra skattepengar som politikerna än en gång slösar på ett prestigeprojekt som inte kommer att generera vinst till oss skattebetalare som är ägare utan istället så kommer vi få betala genom minskad välfärd, nedlagd sjukvård och ökade skatter.