Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Leksand

Stoppa kulturslakten i Leksand

Avvisa det nu liggande budgetförslaget för 2020, där framförallt kultursektorn utsätts för förödande nedskärningar: Fritidsgården Brandmannen läggs ned, föreningsbidragen uteblir, och tre tjänster på kulturförvaltningen dras in, vilket gör att kommunen inte kan uppfylla sina åligganden enligt museilagen. Lägg en ny budget med bibehållet eller helst ökat stöd till kulturen, även om intäktssidan kanske måste justeras med en liten höjning av Dalarnas lägsta kommunalskatt.

Varför är det viktigt?

"Folk som har sånger kan inte dö" heter det i en visa från spanska inbördeskriget. Det som är Leksands identitet är inte enbart ishockeyn, utan också kulturen. Och då inte bara ett musealt bevarande av majstångsresningar och knätofseri, utan det är framförallt en levande och skapande kultur, som kan ge en ung generation en meningsfull framtid att tro på. Därför är det viktigt med en fritidsgård som är en aktiv träffpunkt för både unga och pensionärer, därför är det viktigt att stödja de ideella krafter som arbetar i föreningslivet, och därför är det viktigt att stödja folkbildningsorganisationerna. Det går att räkna ut på öret vad det kostar när slynglar sprejar ner husväggar, krossar fönsterrutor eller repar lacken på parkerade bilar. Men ingen räknar på vad exakt samma slags vandalism kostar, när det är kommunalpolitiker som bedriver den. Hellre en skattehöjning än denna kommunalpolitiska vandalism.

Leksand

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-10-14 22:44:04 +0200

Och några ord till …
Men alla ni som har skrivit under uppropet, ni ska ha ett STORT TACK! Ett jättetack också till alla er som spridit uppropet vidare till vänner och bekanta! Gensvaret har varit fantastiskt - bara under det sista dygnet kom det in nästan 100 namnunderskrifter. 281 undertecknare, som det hunnit bli innan jag kom hem, det är inte så långt ifrån två procent av Leksands befolkning.
Vi ses säkert på något kulturevenemang framöver. Varför inte på Brahms Requiem i Leksands kyrka nu i Allhelgonahelgen?
Varma tackkramar till er alla!
Gustaf Berglund

2019-10-14 22:43:45 +0200

Mera fortsättning …
Frågan är alltså avgjord nu, och det borde alltså vara dags att blåsa av kampanjen https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-kulturslakten-i-leksand.
Men det kanske finns anledning att fortsätta kämpa. Budgeten som antogs i kväll är en tvåårsbudget, och flera av nedskärningarna kommer inte redan 2020 utan först 2021. Och dessförinnan ska tydligen budgeten upp till behandling igen.
Du som vill göra något mer för att påverka kanske kan ta kontakt med de kommunalpolitiker du röstade på senast, och tala om vad du tycker? Listan finns på kommunens hemsida https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktiges-ledamoter/

2019-10-14 22:42:43 +0200

Fortsättning …
Tyvärr gick inte fullmäktiges beslut som vi hade hoppats, utan fullmäktige antog den borgerliga majoritetens budgetförslag. Ingen föreslog återremiss av budgeten, vilket var en besvikelse. Men flera av deltagarna i debatten poängterade att kulturen i Leksand är viktig, och några av de mindre partierna hade förslag som åtminstone delvis gick i linje med vår skrivelse. Och det verkade som att majoriteten ändå hade tagit visst intryck av vår kampanj och i någon mån modifierat sitt förslag till nedskärningar på kulturområdet.

2019-10-14 22:41:57 +0200

Hej allesammans!
Jag har precis kommit hem, efter att ha suttit på åhörarplats under kommunfullmäktiges budgetsammanträde. Inför mötet lämnade jag över namnlistorna, med 278 undertecknare, till fullmäktiges ordförande Per-Erik Ingels. Nisse, Julius och jag spelade också Rovlåten, för att markera mot rovdriften på kulturen, utanför plenisalen, till ledamöternas synbara förtjusning. Flera personer jag pratade med hade också hört mig i P4 Dalarna på morgonen, när jag blev intervjuad om namninsamlingen.

2019-10-05 20:50:51 +0200

Nu har 162 personer undertecknat uppropet. Det är mer än en procent av Leksands befolkning!
Hoppas vi ses i kommunhuset vid 18-tiden måndagen den 14/10, när jag ska lämna över namnlistorna till fullmäktiges ordförande!

Hälsningar Gustaf

2019-10-03 10:15:35 +0200

I skrivande stund är vi 152 personer som har undertecknat namninsamlingen mot kulturslakten i Leksands budget. Det låter kanske inte så mycket, men det är nästan en procent av kommunens befolkning!
Den 14 oktober har kommunfullmäktige sammanträde, och då ska budgeten behandlas. Mötet börjar kl 1830, men ledamöterna brukar släntra in redan vid 18-tiden. Före mötet kommer jag att lämna över namnlistorna till ordf Per-Erik Ingels, och jag ska också försöka se till att varje fullmäktigeledamot får ett exemplar av själva uppropet. Ju fler vi blir om den här uppvaktningen, desto mer kommer den att märkas i media. Särskilt om vi som har med oss fioler eller andra instrument spelar Rovlåten - en gammal fin leksandsmelodi, med en text som i och för sig handlar om att odla rovor, men som också kan förstås som en markering mot rovdriften på kulturområdet.

Hälsningar Gustaf

2019-09-24 09:17:22 +0200

Lokalpressen har uppmärksammat den här namninsamlingen. Se https://www.dt.se/artikel/samlar-namn-for-att-radda-kulturen-i-leksand-snacka-om-att-saga-av-den-gren-man-sitter-pa

Nu är vi snart uppe i en procent av Leksands befolkning!

Hälsningar Gustaf

2019-09-15 08:35:45 +0200

100 underskrifter nådda

2019-09-14 13:00:34 +0200

Kulturen är något mycket större än lyxkonsumtion eller marknadsföring. Kulturen är själva kittet i demokratin – utan kulturen kan inte demokratin existera. I konsten, i musiken, i litteraturen, på teaterscenen och i folkbildningen kan vi mötas och diskutera våra olika uppfattningar, med full respekt för varandra, trots olikheterna. Man kan tvivla på sina egna uppfattningar och ändå behålla ansiktet. I marknadsföringen eller på hockeyläktaren finns inget utrymme för olikheterna. Den som vågar kan försöka ställa sig på Norra stå i Tegera arena och påstå att Frölunda egentligen spelar en vackrare ishockey – jag tror att risken för en smäll på käften är överhängande. Vi behöver kulturen för att bli och för att fortsätta vara civiliserade människor.

Ett stort tack till alla som hittills har skrivit under kampanjen. Hoppas ni också vill hjälpa till att sprida budskapet!

Hälsningar Gustaf

2019-09-14 12:59:20 +0200

Jag planerar att lämna över namnlistorna till kommunledningen i anslutning till det sammanträde som ska behandla budgeten för 2020. Jag vill gärna ha sällskap, när jag träffar dem – ju fler vi blir, desto bättre. Jag ska också försöka få tidningarna, SVT Dalarna och Siljan News att bevaka.

Hälsningar Gustaf

2019-09-10 15:18:39 +0200

50 underskrifter nådda

2019-09-09 20:23:57 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-09 13:31:30 +0200

10 underskrifter nådda