Hoppa till huvudinnehåll

Till: Studenter, medarbetare och personal

Stoppa salstentor på Linnéuniversitetet!!

Då vi har en allvarlig och pågående Coronapandemi bör salstentor att ske på distans. Det finns möjlighet för en examinator att använda andra examinationsformer som ger en rättssäker lösning och prövar samma lärandemål.
En del studenter genomför utbildningen på distans från sina hemstäder och behöver ta sig med kollektiva färdmedel till Kalmar/ Växjö, vilket ökar risken för smitta och smittspridning.
Det är varken optimalt eller proportionerligt ur ett hälsoperspektiv att universitetet under dessa allvarliga förhållanden fortfarande kräver examinationer i form av salstentamen. Detta kan innebära en stor risk att studenter väljer att komma trots symptom i oro för deras studieresultat samt studiestöd, eller en risk för att studenter väljer att avstå ifrån salstentorna i oro för smittspridningen, för att undvika kollektivtrafiken eller enbart för att slippa vistas i lokaler med stort antal människor. Det finns ett flertal rapporter om att personer utan symtom har smittat andra personer. Hur ska man kunna vara säker på att alla som vistas på universitetet är friska och symptomfria?

Varför är det viktigt?

Folkhälsomyndigheten införde skärpta lokala allmänna råd för Kalmar län den 10 november, i samband med det skriver Linneuniversitetet på sin hemsida att examinationer fortsätts på plats i lokaler men att det används en möblering som innebär att de håller den fysiska distansen och samtidigt minskar risken för fusk, genom att de som mest har 50 tentander i samma sal. Det finns även vakter från Securitas anlitade med uppdrag att hålla uppsikt för att trängsel inte ska uppstå i lokalerna, och på så sätt minska smittspridningen. Salstentamen kan omvandlas till digital examination i form av: hemtentamen på distans, hemuppgift på distans och muntlig examination på distans. Frågan är då varför inte detta görs med alla tentor som går att omvandla oavsett program?
Region Kalmar län uppmanar att i största möjliga grad undvika fysiska kontakter med personer utanför det egna hushållet för att minska trycket på sjukvården samt minska smittspridningen.
Vår hälsa tas inte på allvar men vi studenter är oroliga över vår egen hälsa, våra anhörigas och över våra medmänniskor!
Stoppa salstentorna!

Kalmar, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-11-18 06:26:34 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-17 17:11:25 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-17 16:18:55 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-17 15:38:10 +0100

10 underskrifter nådda