Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länstrafikens högsta ledning (Region Örebro Län), representanter för samtliga partier i Region Örebro Län och Örebro Kommun

Utveckla busslinje 521!

Länstrafiken i Region Örebro Län har beslutat att ändra färdväg för buss 521 så att varken Billinge, Frötorp eller Klockhammar får tillgång till en bussförbindelse. Detta har stora konsekvenser för oss som bor längs linjen.

Busslinje 521 har länge varit mycket sparsamt trafikerad och omöjliggjort resor till och från arbetet för alla som tex börjar jobbet kl 7 men behöver ta en anslutande buss i stan och/eller slutar jobbet efter kl 16.30. Inga avgångar har funnits på kvällar eller helger. För arbetsresor är man alltså i mycket stor utsträckning hänvisad till bil, ofta varsin om inte familjens tider matchar. Vanans makt är stor och barnen lär sig inte åka buss som förstahandsalternativ.

Bussen har dock varit viktig för de ungdomar som bor här. Det är det enda sätt barnen och ungdomarna kan ta sig in till aktiviteter i stan eller hem från stan om inte föräldrar kan hämta. Barn som valt att inte gå på sin hänvisningsskola blir nu utan skolskjuts och ungdomar som börjar på gymnasiet kan inte bo kvar hemma om inte föräldrarna kan ordna skjutsandet. Detta är alltså också på många sätt en rättvisefråga.

Bussen har vidare varit det enda sätt de personer som inte kan eller vill köra bil själva kan klara av exempelvis ärenden i stan eller resor till sjukvården i Region Örebro Län.

Det finns heller inga cykelvägar eller någon gatubelysning som gör det rimligt att ta sig till de hållplatser som blir kvar på ett säkert sätt, särskilt inte för barn och ungdomar.

Detta är ovärdigt en stad av Örebros storlek, av en kommun och en region som säger sig värna om klimatmål, hållbarhet och utveckling av landsbygden.

Vi anser att Länstrafiken, Region Örebro Län och Örebro Kommun istället bör utveckla och utöka busstrafiken till Klockhammar/Närkes Kil och omkringliggande byar. Ge oss och våra barn en möjlighet att åka buss! Vi föreslår en prövotid på minst ett år med täta avgångar och tydlig information till boende i bygden. Först då kan behovet utvärderas.

Vi som skriver under anser att även stadsnära landsbygd ska ha grundläggande service. Vi vill att våra barnfamiljer, ungdomar, äldre eller de som av andra skäl väljer att avstå bil ska kunna bo kvar i vårt närområde.

Varför är det viktigt?

Örebro växer och utvecklas. Inom stadsgränsen.
Det måste finnas möjligheter att på ett hållbart sätt bo och leva utanför stadsgränsen utan att behöva ge avkall på grundläggande service och möjligheter att delta i samhället. Det handlar både om demokrati, rättvisa, klimat och försörjning. Med nedläggning eller försämring av bussförbindelser minskas dessa möjligheter drastiskt.

Unnamed Road, 705 92 Örebro, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-08-30 20:23:24 +0200

100 underskrifter nådda

2022-08-30 18:07:38 +0200

50 underskrifter nådda

2022-08-30 14:22:22 +0200

25 underskrifter nådda

2022-08-30 13:28:07 +0200

10 underskrifter nådda