Hoppa till huvudinnehåll

Till: Huddingebor

Välfärdsfronten i Huddinge

Engagera sig för att värna den kommunala välfärden i Huddinge, slå vakt om (och helst förbättra) kvalitén inom skola, förskola, äldreomsorg och fritidsverksamhet.

Varför är det viktigt?

Huddinge var för inte så länge sedan en framtidskommun dit människor sökte sig på grund av den goda kvalitet som fanns i flera sektorer av samhället. Skolor och förskolor låg i topp i landet när det gällde utbildad personal, begränsning av stora barngrupper, tillgång till fritidsaktiviteter, bra äldreomsorg mm. På senare år har det skett försämringar på de flesta av dessa områden. Vi måste vända utvecklingen och förbättra statusen inom välfärdssektorn.

Huddinge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-01-29 14:20:22 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-29 03:42:26 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-28 19:54:50 +0100

10 underskrifter nådda