Hoppa till huvudinnehåll

Till: Markägare i Salem/Salems kommun

Vi vill ha odlingslott i Salem NU!

Undertecknade vill ha en varsin odlingslott. Det behövs ett eller två nya koloniområden i Salem, så att fler kan odla. Idag står det så många i kö till de befintliga koloniområdena att detta inte kommer att hända på tiotals år, om inte Salems kommun (eller andra markägare i Salem) upplåter mark för ändamålet.

Varför är det viktigt?

Att odla sin egen mat är mer än att bara äta närodlat; att ha tillgång till en odlingslott förhöjer både livskvalitet och befrämjar hälsa. Odlingslotter ökar dessutom den biologiska mångfalden och gynnar humlor, bin och andra livsviktiga pollinatörer, väl så viktigt i denna tid av miljöförstöring och klimatförändringar.

Salem, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-08-12 15:14:56 +0200

10 underskrifter nådda