Hoppa till huvudinnehåll

Till: Mats Siljebrand (Kd) ordf i omsorgsnämnden

Backa Anna Backa LSS!

Backa Anna:
Anna förlorade rätten till LSS och därmed möjligheten att leva ett någorlunda självständigt liv. Går dessvärre inte att överklaga
Istället är hon hänvisad till hemtjänst som är anpassad utifrån äldre människor som inte arbetar. Tex innebär detta att Anna inte kan delta aktivt i föreningslivet eftersom hon aldrig vet när hemtjänsten dyker upp eller inte. Hemtjänsten kan heller inte anpassa sina insatser utifrån Annas sociala behov, som att träffa släkt eller vänner utanför hemmet. Hemtjänsten hjälper inte heller Anna med att värma lunch på jobbet och med toalettbesök under arbetstid, vilket gör att Annas anhöriga hjälper henne med detta. Det håller inte i längden. Anna riskerar därför i längden att bli av med jobbet.
Därför föreslår vi följande:
En anpassning av hemtjänsten:
anpassa hemtjänsten till brukarens behov vad gäller tider och hjälpinsatser så att det är möjligt att jobba eller utbilda sig
Erbjud (kortare) stödinsatser på arbetsplatsen (lunch, toabesök)
Anpassa hemtjänsten så att det är möjligt för brukaren att delta i föreningsliv och fritidsaktiviteter (genom att anpassa stödinsatserna i hemmet utifrån individens schema/behov)
Tillåt och uppmuntra brukaren/individens sociala liv genom besök och umgänge med vänner utanför hemmet genom att anpassa hemtjänstens stödinsatser o hemmet utifrån detta
Om fler och fler människor nekas LSS för att istället hänvisas till hemtjänst måste hemtjänsten reformeras för en ny målgrupp. Annars kommer i praktiken en stor grupp människor hindras från att leva ett fullvärdigt liv.

Varför är det viktigt?

Backa LSS:
Vi ser med oro på en utveckling där fler och fler människor med behov nekas LSS. Detta är en namninsamling till stöd för alla som inte får det stöd de behöver.
Vi förväntar oss en tydlig strategi/ ett svar på hur personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett fullvärdigt liv utan LSS.
Hur ser erbjudandet om ett fullgott alternativ ut?

Och det är inte lagstiftningen som brister, det är tillämpningen.

Så vi uppmanar ordföranden i omsorgsnämnden

Att:
stå stå upp för LSS, att anpassa hemtjänsten och att svara på frågan hur personer med funktionsnedsättning i Södertälje ska kunna leva ett liv på samma villkor som andra, delta i samhälls- och arbetsliv - ha drömmar som alla andra?

Hur den kommer att överlämnas

Den 2a december har omsorgsnämnden i Södertälje möte och då samlas vi utanför kommunhuset och överlämnar namninsamlingen till Mats Siljebrand (Kd) ordförande

Södertälje, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-10-25 13:19:38 +0200

100 underskrifter nådda

2021-10-24 20:06:39 +0200

50 underskrifter nådda

2021-10-24 16:29:34 +0200

25 underskrifter nådda

2021-10-24 14:12:23 +0200

10 underskrifter nådda