Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Barnens rätt till stöd i skolan

Skolorna runt om i Sverige måste inse problematiken med de skolskadade barnen och ge de rätt stöd. De har rätt till stöd och detta måste skolan ta till sig. Skolan måste lyssna på barnen och deras föräldrar och även erkänna sina egna brister. Alla elever har rätt till utbildning, vissa behöver mer stöd och det har de enligt skollagen rätt till. Utefter varje elevs förutsättningar och behov heter det, men var finns det i skolorna?

Varför är det viktigt?

Alla barn måste kunna känna trygghet i skolan, att känna att de mår bra, att de lyssnas på och får det stöd de har rätt till

Uppdateringar

2021-11-10 09:45:22 +0100

25 underskrifter nådda

2021-10-21 18:07:18 +0200

10 underskrifter nådda