Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten samt Regering och Riksdag

Det är inte för sent att rädda ASTA-mottagningen i Umeå

Jag skriver under här för att jag vill att folkvalda politiker ska stoppa avvecklingen av Asta-mottagningen i Umeå, en av landets få specialistmottagningar som vänder sig till personer som varit utsatta för våldtäkt, sexuella övergrepp i barndomen, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i partnerrelation. Jag vill också att regioner, kommuner, riksdag och regering ser till att våldsutsatta i Sverige kan erbjudas adekvat och patientsäker behandling.

Varför är det viktigt?

Våldsutsatthet är ett stort folkhälsoproblem som ofta osynliggörs. Möjligheten att få specialiserad behandling är redan starkt begränsad runt om i landet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utrett hur mottagningar för personer som utsatts för sexuella övergrepp fungerar och kan utvecklas.

Asta-mottagningen har i den utredningen uppmärksammats som ett gott exempel. Jämställdhetsministern var därför på besök på Asta-mottagningen och var mycket positiv till verksamheten.
Asta-mottagningen har lyfts fram under #metoo-rörelsen som en förebild då den erbjuder specialistbehandling för vuxna som utsatts för våldtäkt, sexuella övergrepp i barndomen, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i partnerrelation. Mottagningen utgör en av landets ytterst få offentligt finansierade behandlingsenheter som vänder sig till dessa brottsoffer.

Trots det har beslutande politiker förändrat verksamheten. Teamet är splittrat och därmed saknas förutsättningar för Asta-mottagningens beprövade behandlingsmetoder. Politikerna måste nu gå till handling för att återställa och utveckla Asta-mottagningen. Asta-teamets arbete bygger på lång erfarenhet och specialistkompetens som måste bevaras och spridas.

Den 9 december 2020 ska regionpolitiker få information om verksamhetens situation. Vi uppmanar därför politikerna att göra om och göra rätt! * (Se uppdatering)

Vi kräver att:
Politiker i Region Västerbotten stoppar avvecklingen av Asta-mottagningen.
Asta-mottagningen behöver återställas och utvecklas för att behandlingsmetoderna ska nå brottsoffer i Västerbotten och i hela landet.

* UPPDATERING 2020-12-21
Efter sammanträde 2020-12-09 har beslutande politiker i Region Västerbotten fortfarande inte säkerställt att Asta’s framgångsrika behandlingsmetoder kommer finnas kvar.
Aktuell forskning visar att det behövs riktade mottagningar till sexuellt våldsutsatta brottsoffer. I den nya organisationen har Asta’s samlade kompetens och det multidisciplinära teamet splittrats och försvunnit.
Därför fortsätter kampen för återupprättande och utveckling av Asta-mottagningen i sin tidigare form!

* UPPDATERING 2021-07-26
Det finns en motion av Fullmäktigeledamot Elmer Eriksson (M) - ”Återstarta ASTA-mottagningen”.
Beslut i ärendet är planerat att fattas vid sammanträde i Regionfullmäktige i Västerbotten den 21 september.
Denna namninsamling kommer därför stängas den 20 augusti, och därefter överlämnas till berörda mottagare.

Länkar

Uppdateringar

2020-12-06 11:00:11 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-12-05 16:29:10 +0100

500 underskrifter nådda

2020-12-02 22:57:47 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-02 21:39:56 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-02 21:13:31 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-02 20:56:47 +0100

10 underskrifter nådda