Hoppa till huvudinnehåll

Till: Göteborg stad & socialtjänst, Öckerö kommun & socialtjänst, Bräcke diakoni

Efter 7 år fick vårt barn m. grav autism plats på Bräcke korttidsboende. Nu ska de läggas ned.

Bräcke diakonis korttidshem för barn med grav autism behövs. De är till för barn med stora svårigheter och som inte klarar av att vara i större barngrupp än några få. Nedläggningen måste stoppas omedelbart!

Varför är det viktigt?

Enligt barnkonventionen har barn rätt till ett bra liv, där de är trygga och får må bra. Enligt socialtjänsten utlåtande och beslut förkunnas att vårt barn med grav autism är i mycket stort behov av att få vara viss tid på korttidshem. Vi och många fler får rätt beslut av socialtjänsten men får vänta i år för att få plats på kortis med rätt kompetens.

Barn med stora behov kostar mycket pengar. De slussar runt till verksamheter som inte kan ta emot våra barn istället för att komma till rätt ställe direkt. Korttidshemmet på Bräcke Diakoni Göteborg har i flera år haft lediga platser medan familjer som vi fått vänta många år i onödan.

Hur den kommer att överlämnas

Öckerö kommun och socialtjänst, Göteborg stad och socialtjänst, samt Bräcke diakoni kommer få resultatet av denna insamling.

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-06-16 08:20:39 +0200

Om vi kan sprida att kortiset på Bräcke har och länge har funnits lediga platser på Bräcke diakonis kortis kan vi få en ändring!

Det finns idag ingen uttalad plan om var våra barn hamnar i september i år när nedläggningen sker.

2023-06-15 12:47:15 +0200

500 underskrifter nådda

2023-06-15 11:05:58 +0200

På Bräcke finns platser för barn med stora behov. Vi hade inte behövt vänta i flera år för att få rätt stöd. Fler familjer behöver få reda på detta! Får Bräcke barn till sina platser kommer de kunna finnas kvar!
https://www.gp.se/nyheter/storgöteborg/erikas-son-vide-fick-rätt-till-stöd-väntade-sex-år-på-hjälp-från-socialtjänsten-på-öckerö-1.89192472?

2023-06-14 20:00:47 +0200

100 underskrifter nådda

2023-06-14 19:18:57 +0200

50 underskrifter nådda

2023-06-14 18:46:45 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-14 18:25:32 +0200

10 underskrifter nådda