Hoppa till huvudinnehåll

Till: Berörda beslutsfattare inom utbildning samt politiker!

Emotionell intelligens är en rättighet!

Stor del av våra beslut styrs av känslor och mindre av intellektet/det rationella. Ändå lär oss ingen om känslor. iStället går 9-16 år av våra liv går åt att utveckla det rationella tänkandet i skolan. Många mår dåligt och sämst mår våra ungdomar.

Vi på KNB, Krävs en by, som är en organisation som arbetar för ett känslomässigt smartare Sverige, anser att det finns en känslomässig analfabetism i samhället där människor saknar ett känslomässigt alfabet för att förstå sig själva och andra. Resultatet av detta blir alla samhällsproblem vi ser; depressioner, ångest, självmord, våld i nära relationer, utmattning, kriminalitet osv.

Ett sätt att råda bot på detta är genom att införa EQ, emotionell intelligens, som en del av skolschemat. EQ innebär att förstå sig själv, att hantera sina känslor, lära sig empati och sociala färdigheter.

Vi anser att psykisk hälsa inte endast är en vårdfråga utan en också en utbildningsfråga.

Varför är det viktigt?

Studier visar att känslomässig intelligens, EQ, bidrar till social hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, empatiska ledare och mer välmående.
Bristen på EQ bidrar till ångest, depression, missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer, utbrändhet, självmord och mindre av det ovannämnda.

På detta sätt rustar vi våra unga för de utmaningar som de möter i skolan, hemmet, med vänner, i relationer och i en framtida arbetsplats.

Det är en mänsklig rättighet att inte bara förstå den yttre världen utan också den inre världen som styr oss ständigt som en osynlig hand.

- KNB, Krävs en By, är en ideell organisation som arbetar för ett känslomässigt smartare Sverige.

Hur den kommer att överlämnas

Underskrifterna skickas digitalt till berörda beslutsfattare.