Till: Ardalan Shekarabi

Förändra Försäkringskassan

Personer med en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
ska inte behöva slåss för sin rätt till ett värdigt liv. Som det är nu hamnar de ofta mellan stolarna och blir helt utan ekonomisk ersättning i väntan på beslut i långdragna utredningar med hot om avslag om ”inget nytt framkommer” som kan styrka att de har rätt till aktivitetsersättning.
I väntan på beslut, tvingas de söka försörjningsstöd/socialbidrag som är mycket svårt att få. Det blir i stället föräldrar/närstående som måste hjälpa till med ekonomiskt stöd vilket inte är ok!
Ersättning ska beviljas utan dröjsmål när man har en väl dokumenterad funktionsnedsättning genom läkarintyg som styrker detta.
Det ger trygghet att i lugn och ro få pröva sin arbetsförmåga och försöka hitta en verksamhet som fungerar utifrån sina förutsättningar.
Inte som nu utsättas för en enorm stress och tvingas ut i utanförskap och bli beroende av sina närstående för att klara sig. Detta är oacceptabelt!
Socialminister Ardalan Shekarabi gick i somras ut med ett meddelande om att man nu skulle göra det lättare för dem med funktionsnedsättningar inom LSS, inte försvåra, när det gäller ansökningar till Försäkringskassan.
Var det bara tomt prat och valfläsk??
Jag kräver omedelbar förändring av Försäkringskassans bedömningar/regler när det gäller personer med medfödd/förvärvad funktionsnedsättning!
Framtida regleringsbrev från regeringen till Försäkringskassan ska underlätta för alla inom LSS, inte tvärtom vilket varit fallet under många år.

Anne-Christine Holmkvist, mamma till 4 nu vuxna barn med autism

Varför är det viktigt?

Det finns en lagstiftning, LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.
De människor som tillhör denna grupp har rätt till ett värdigt liv. Socialdemokraterna har svikit en av de svagaste grupperna i samhället.