Hoppa till huvudinnehåll

Till: Förtroendevalda, näringslivet, vanliga medborgare, media, idéburna organisationer, akademiska sektorn

Inför en beskattningsmodell för att bidra till omställningen mot en hållbar framtid!

Skapa en prissättningsmodell som tar hänsyn till miljö- och sociala aspekter genom en bonus-malus-beskattningsmodell som omfattar alla produkter och tjänster.

Varför är det viktigt?

Idag styrs produkters och tjänsters värde av ett prissättningssystem som bygger på utbud och efterfrågan utan att beakta miljömässig och social påverkan. Detta faktum har resulterat i utvecklingen av konsumtionsmönster med förödande konsekvenser för allt liv på jorden. Ett betydande steg mot en hållbar framtid är därför att kräva att prissättningen tar hänsyn till miljö- och sociala aspekter genom en bonus-malus-beskattningsmodell som omfattar alla produkter och tjänster!

Uppdateringar

2024-02-25 12:24:12 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-19 09:09:33 +0100

10 underskrifter nådda