Till: Regeringen

Inför miljöskatt på animaliska produkter

Jag uppmanar regeringen att verka för en minskad köttkonsumtion genom att införa miljöskatter på animaliska produkter och att avskaffa subventionerna till animalieindustrin.

Varför är det viktigt?

Produktion av kött och andra animaliska produkter är ett av de största hoten mot den globala miljön och en av huvudfaktorerna bakom klimatförändringarna.

Hur den kommer att överlämnas

Vi lämnar in namninsamlingen för hand - om vi lyckas få till ett möte. Annars mejlar vi in den.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL