Till: Sandvikens kommun, Sandvikens järnverk och Sandvikenbor.

Kanalen

Kära Sandvikenbo!
Jag vill att kanalen återställs till sitt ursprungliga skick och det måste åtgärdas innan makthavarna jämnar den med marken!

Varför är det viktigt?

När jag var barn kunde man meta och bada i kanalen. Det fanns mört, braxen, abborre, gädda, ål och kräftor i den.