Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kungsbacka kommun

Låt Jyckens hunddagis leva vidare!

Kungsbacka kommun bör ompröva sitt beslut och inse att verksamheten på Jyckens hunddagis behövs för att ge en meningsfull sysselsättning för de personer med funktionsnedsättningar som varje dag gör ett fantastiskt arbete med hundarna. De kan genom att ändra beslutet låta bli att spara in på de svagaste i samhället och därmed visa att alla Kungsbackas invånare är värda en god psykisk och fysisk hälsa.

Varför är det viktigt?

Verksamheten bidrar till ökad självkänsla och förbättrad psykisk hälsa för de som utför arbetet och innebär på sikt en minskad kommunal kostnad för en utsatt grupp i samhället.
Kungsbacka, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-10-09 22:45:21 +0200

100 underskrifter nådda

2020-10-08 11:28:17 +0200

50 underskrifter nådda

2020-10-07 23:36:36 +0200

25 underskrifter nådda

2020-10-07 18:23:12 +0200

10 underskrifter nådda