Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och andra beslutsfattare i Varberg

Miljöanpassa alla fastigheter i Varbergs kommun

Vi kräver politiska beslut på att miljöaspekten alltid måste tillvaratas vid nybyggen och även i befintliga bestånd. I nybyggnationer ska husen i så stor grad som möjligt göras självförsörjande genom solenergi, bergvärme och dylikt. Det befintliga beståndet som Varbergs kommun äger själva eller genom exempelvis Varbergs bostad ska så fort det är möjligt utrustas med solfångare. Detta skulle inte bara främja miljön utan på sikt även kommunens ekonomi.
Låt Varberg bli en föregångare i klimatanpassat byggande!

Varför är det viktigt?

Vi lever i en pågående klimatkris med stigande temperaturer och smältande glaciärer. Om vi ska kunna garantera våra barns framtid och att de får leva i en värld med biologisk mångfald måste vi agera nu!
Vi vill se kommande generationer leva friska och lyckliga i en värld fri från luftföroreningar, miljögifter och med mat de blir friska av!
Varbergs kommun med omnejd

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-03-28 20:07:10 +0200

25 underskrifter nådda

2019-11-10 17:53:10 +0100

10 underskrifter nådda