Till: Regering och Riksdag.

PFAS-gifter!

Enligt uppgift finns 133 platser i Sverige som förorenats av PFAS-gifter/kemikalier. Vi kräver att dessa platser omedelbart saneras och att det införs en noll-gräns för utsläpp av PFAS-kemikalier.

Varför är det viktigt?

För framtida generationer.