Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hyreskampen pressar de politiska partierna

Rädda Hyresrätten - bostadspolitik valåret 2022

Allas rätt till ett hem är grunden i bygget av ett tryggt samhälle. Nu är det snart val och politikerna verkar ha glömt hyreskampen. 2021 stoppades marknadshyra i nyproduktion, lagstiftning om lägeshyra samt Stockholmshyra - genom protester. Kamp lönar sig!

Nu går vi vidare. PROTESTER LANDET RUNT DEN 9 APRIL. Vi kräver en ny bostadspolitik.

RÄDDA HYRESRÄTTEN
- Bostad åt alla är en social rättighet, inte en handelsvara
- Nej till marknadshyra och höjda hyror
- Stoppa alla ombildningar, utförsäljningar och bostadsspekulation
- Statens diskriminering av hyresrätter jämfört med ägt boende måste upphöra
- Återuppta Allmännyttan - Allmännyttan ska befrias från vinstkrav och åter vara hyresnormerande, med hyresgästdemokrati på riktigt
- Bygg hyresrätter för bostad åt alla med bra standard och skäliga hyror i allmän regi
- Klimatomställ bostadspolitiken - allmännyttiga bostäder och gemensam välfärd är grundstenar i bygget av ett tryggt, rättvist och hållbart samhälle

Hela programmet hittar du här:
https://raddahyresratterna.se/2022/02/09/plattform-for-bostadspolitiken-2022/

Varför är det viktigt?

Dagens bostadspolitik har skapat bostadsbrist, trångboddhet, otrygghet och segregation. Hundratusentals hyresrätter har sålts ut sedan 1990-talet och i storstäderna står nu över en miljon i kö för att få en hyreslägenhet. Köerna har fördubblats på tio år.
Hyresgäster har lägre inkomst, men betalar en högre andel av sin inkomst för boende än vad bostadsrättsägare och villaägare gör. Ändå är det ägt boende som subventioneras (med 30 miljarder/år, i ROT, avdrag och ränteavdrag).
Hyresbolagen gör stora vinster redan idag men ändå kommer högerpartierna med nya hot om segregering och marknadshyra.
Nu får det vara nog!

Hur den kommer att överlämnas

Kom på protesterna den 9 april - se facebooksida och hemsida

Länkar

Uppdateringar

2022-03-15 16:04:49 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-03-15 15:23:35 +0100

500 underskrifter nådda

2022-03-15 15:06:05 +0100

100 underskrifter nådda

2022-03-15 15:04:56 +0100

50 underskrifter nådda

2022-03-15 15:04:16 +0100

25 underskrifter nådda

2022-03-15 14:51:25 +0100

10 underskrifter nådda