Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regioner, Läkemedelsverket och Riksdagen

Rätten till en jämlik klimakterievård!

Jag har en längre tid varit upprörd över hur kvinnor i övergångsåldern blir nonchalerad i vården ! Jag gjorde därför slag i sak och startade en namninsamling 7/1-2024! Den sjätte dagen har kampanjen fått över 1000 namnunderskrifter! Fortsätt att skriv under för en likvärdig och jämlik klimakterievård ❤️🙏🏿!

Skriv gärna under för rätten till god klimakterievård! ❤️🙏🏿

Jag vill uppmärksamma er på den problematik som kvinnor befinner sig i under övergångsåldern(klimakteriet)! För det första blir man väldigt nonchalerade i den offentliga vården när man söker vård för klimakteriebesvär! Det är oftast endast värmevallningar och sköra slemhinnor som räknas som klimakteriebesvär, trots att forskningen från andra länder och Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) som är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet lyfter fram att en ska se på symptomen hos kvinnorna när en behandlar dem för klimakteriet! Dessa symptom kan vara allt från hjärndimma, plötsligt uppvaknade utan möjlighet att somna om, panikångestattacker och ständigt ångestpåslag. Störtblödningar eller oregelbunden mens. Obeskrivlig trötthet, utmattning, humörsvängningar och uppgivenhet. Smärta i bäcken, knä, under fötter, i händer och i leder. Intressant att studera är att dessa symtom inte sällan också går att finna hos alla de överrepresenterade utmattade kvinnor i vårt samhälle idag.

Jag har efter mycket om och men fått hjälp genom att läsa Monica Björns böcker och har efter mycket egen efterforskning äntligen fått hjälp genom att jag har sökt privatvård och då fått utskrivet bioidentiskt östrogen och progesteron samt testosteron. Jag har nu efter behandling blivit av med alla symtom och känner nu igen mig själv efter att i två år varit sjukskriven till och från pga Utmattningssyndrom! Det jag vänder mig emot är att jag som kvinna måste ha tid och ork samt pengar för att få rätt klimakterievård! Ett besök till en privatmottaggning kostar mellan 1000 kr till över 3000 kr! Det är ingen jämlik eller likvärdig klimakterievård för kvinnor! Sverige kan bättre! Nu till nästa problem! Våra östrogenplåster Estradot är restade sedan 2022 och allt fler kvinnor får därför beställa utomlands för att få sina hormoner så att de slipper alla dessa besvär. När en ställer frågan till Läkemedelsverket så säger de att det finns för lite efterfrågan och därför är det inte lönsamt att upphandla läkemedlet och ha det som förmånsläkemedel! Det är helt uppåt väggarna att Sveriges kvinnor ser sig tvingade att handla läkemedlet utomlands när det är restat i Sverige. Vi ska ha samma rättigheter till en likvärdig och jämlik klimakterievård som andra länder i Europa har som tex Spanien, Italien och England! Sverige kan bättre. Gör om och gör rätt!

Jag undrar hur det skulle vara om detta drabbade män? Skulle de acceptera att ha det så här som vi kvinnor? Jag undrar också vad detta kostar samhället med så hög sjukfrånvaro för kvinnor? För att inte tala om det lidande det kostar kvinnan och indirekt hennes barn och familj!

Följ gärna facebookgruppen med 24000 kvinnor ”Stark genom klimakteriet” en grupp skapad av Monica Björn. Där kommer du att få en uppfattning om det oändliga lidande som enkelt skulle kunna lösas genom att se över, hur man lyssnar in och behandlar kvinnor som befinner sig mitt i livet och förtjänar ett värdigt liv!

Med vänlig hälsning
Jemima Andersson

https://www.mittskifte.org/petitions/ratten-till-god-klimakteriebesvar?source=facebook-share-button&time=1704614940&utm_source=facebook&share=b93ae22e-f277-4abe-a2af-55c365a80aa0&fbclid=IwAR2h_jKLBf71bROuk7TQ4Wn5-AxHKDfn1ZB0Yo46QOelTngaRr6jBRKMSww_aem_Adqg9JC2A9fZXO52JjUOYkpTJ4ZmOFV4tvm_Ste8ibwKfYeYLKeSApieLxxX-ccC9ew

Varför är det viktigt?

Allt för många kvinnor går i onödan och mår dåligt på grund av att de inte blir lyssnade på i den offentliga vården! Inte sällan behöver vi kvinnor ”slåss” för att få en god klimakterievård som både kostar pengar i den privata vården och tid och ork som vi har begränsat av pga klimakteriebesvären! Klimakterieläkemedel såsom Östrogenplåster Estradot har varit restade i Sverige sedan 2022, vilket tvingar kvinnorna att handla läkemedel utomlands trots att det ska ha rätt till den vården i Sverige! Läkemedelsverket anser att det kostar för mycket att upphandla läkemedlen, vilket leder till oerhört lidande för kvinnan men också indirekt hennes familj och de runt omkring henne! För att inte tala om den kostnad det medför med hög sjukfrånvaro så många av symtomen kan också härröras till utmattning och många kvinnor får gå obehandlade år efter år med allt det mänskliga lidande det medför på en individ-och samhällsnivå! Idag följa inte symtomen hos kvinnorna upp utan istället föreskrivs ofta antidepressiva läkemedel i brist på okunskap! Många av oss kvinnor får lida i åratal innan vi om vi har tur får hjälp! Det kostar både tid och pengar något som är en bristvara hos de drabbade! Istället möts kvinnorna av okunskap och bristande tillvägagångssätt av läkare! Många gånger så skrivs det ut antidepressiva till kvinnor som istället skulle behöva bli lyssnade på och få hjälp att reda ut vad de behöver som en ändrad livsstil med kost och motion samt hormonterapi. Sverige kan bättre än att låta kvinnor få lida år efter år! Gör om och gör rätt!

Hur den kommer att överlämnas

Jag kommer att lämna över namnunderskrifter till Regionerna, Läkemedelsverket och Riksdagen! Jag kommer även att skriva en motion och driva frågan för allas rätt till en jämlik och likvärdig klimakterievård.

Borås, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-01-13 12:57:38 +0100

1,000 underskrifter nådda

2024-01-07 22:57:56 +0100

500 underskrifter nådda

2024-01-07 13:14:43 +0100

100 underskrifter nådda

2024-01-07 11:51:30 +0100

50 underskrifter nådda

2024-01-07 11:01:10 +0100

25 underskrifter nådda

2024-01-07 10:15:37 +0100

10 underskrifter nådda