Hoppa till huvudinnehåll

Till: Adam Rydstedt ordförande Hudiksvalls Lärandenämnd

Resursskola i Hudiksvall

Till Adam Rydstedt ordförande Hudiksvalls Lärandenämnd samt övriga beslutsfattare Hudiksvalls kommun;

Vi är många som vill se att en resursskola med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) öppnas i Hudiksvall inom en mycket snar framtid.
Behovet är stort och akut!

Många barn och unga med NPF klarar inte av att studera i den ordinarie grundskolan.
Vanlig kommunal grundskola saknar ofta både kunskap, resurser och rätt typ av miljöer för att elever med NPF ska kunna vistas där dagligen. Resultatet av detta gör att både barn och deras anhöriga går sönder och blir sjuka. Barnen går miste om sin rätt till utbildning och deras anhöriga förlorar pengar, eller i värsta fall sitt arbete, när deras barn inte kan gå till skolan.

Vi behöver att ni lyssnar på vår vädjan - öppna SNARAST en resursskola i Hudiksvall med inriktning på NPF, för årskurs 1-9.

Varför är det viktigt?

I dagsläget saknas det en lämplig skolform i vår kommun (närområde) med rätt typ av lokaler, mindre grupper/klasser, många npf-kunniga lärare/pedagoger och där eleverna kan uppleva en meningsfull social samvaro utifrån deras behov.

Kunskaper kring npf (autism, adhd, add, tourettes och språkstörning) är bristfällig i de flesta av kommunens grundskolor. I grundsärskolan (anpassad grundskola) finns både pedagogiken, rätt tempo, mycket kunskap om anpassning, mindre grupper och undervisningen är ofta både individanpassad och personaltät. Allt detta behöver många elever med NPF för att inte dagligen misslyckas.

Men målgruppen för grundsärskolan/anpassad grundskola är enbart för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Alla elever med NPF som inte har en intellektuell funktionsnedsättning hamnar mellan stolarna. Därför behövs en resursskola med inriktning mot NPF som ett alternativ.
Hudiksvall, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-02-01 19:45:18 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-01-30 14:20:53 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-29 10:50:36 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-29 10:12:46 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-29 09:58:45 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-29 09:46:37 +0100

10 underskrifter nådda