Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Oscar Lindster

Säg JA till en skola för varje barn på Gotland!

Se till att ta ansvar och gör dagens skola tillgänglig för alla barn nu! Bristen på platser till resursskola och anpassade grupper för barn i behov av det på Gotland är uppenbar och behöver åtgärdas omgående. Hur många barn och familjer ska bli trasiga och ärrade för livet innan någon reagerar på allvar? Låt barnen slippa bli hemmasittare. Låt familjer stanna kvar på ön så att det enda alternativet som återstår inte blir att flytta. Ansvaret för detta ligger inte hos barnen utan hos de vuxna. Hos de som har makten att faktiskt bestämma. Det räcker inte att vänta och se på. Vi måste agera nu!

Varför är det viktigt?

Det råder total brist på resursskolor och alternativa lösningar i form av mindre undervisningsgrupper på Gotland för de barn som inte klarar av undervisning i en vanlig skolklass.

Vår Maja är ett av dessa barn. Hon är snart åtta år och har en funktionsnedsättning i form av autism nivå 2. Den gör att hon tyvärr inte längre klarar av att gå i en vanlig skola trots de anpassningar som gjorts. I samråd med hennes nuvarande skola har ansökningar därför gjorts till de alternativ som finns för henne på ön. Men det finns inga platser för henne, varken nu eller i närtid. Precis som för de flesta andra barn som liksom Maja har behov av en annan undervisningsform eller lärmiljö. Det tragiska är att det inte heller finns någon prognos för när det blir en förändring i form av utökade lokaler och personal som skulle möjliggöra att ta in fler men även yngre elever, som vår Maja. Som det ser ut idag kommer Maja därför att behöva flytta från ön eftersom det är enda sättet för oss vårdnadshavare att möjliggöra hennes fortsatta skolgång.
Vår Maja är en klok tjej med mycket hög begåvning i matematik och logiskt tänkande enligt de tester som gjorts på henne. Själv drömmer hon om att bli forskare en dag men tyvärr slås hennes drömmar i kras av samma huvudman som hade kunnat ge henne just den möjligheten, åtminstone på Gotland. Vi vill slåss för bättre möjligheter för de barn som liksom Maja borde ha rätt till sina drömmar. Även om de barnen råkar bo på Gotland.
Gotlands län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-02 10:57:00 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-23 10:51:31 +0100

10 underskrifter nådda