Till: SL

skärgårdsfärjor skall ha 100% el-drift så

SL ni bör ta och ligga på alla drivande om att alla skärgårdsfärjor skall ha 100% el-drift så snart som möjligt typ omgående och det i hela skärgården nu omgående. Det handlar om vår fram tid nu inte tid att blunda längre för vad färjorna släpper ut i haven och naturen vår egen omgivningen och det är vårt ansvar att för bättra det som vi och även tidigare generationer har släppt ut i hav för näst kommande generationer innan det är försent att göra något överhuvudtaget åt mänsklighetens försummelse.

Varför är det viktigt?

Miljön och mänskligheten omgivningen skall överleva haven.