Hoppa till huvudinnehåll

Till: berörda politiker och chefer inom Nybro kommun!

Skolskjuts mellan skola och korttidsboende

Photo by Caleb Woods on Unsplash

Hej!

Det faktum att skolskjutsarna mellan anpassad grundskola och korttidsboendet för barn och ungdomar ska dras in till hösten 2024 och det är vi många som protesterar mot. En skriftlig reaktion på detta är “Det finns 1 miljon 698 tusen trehundrasextiofem andra saker att spara pengar på än detta i nybro kommun. Vilken dålig reklam för kommunen!”

Vi ska komma ihåg att barn med funktionshinder och deras familjer har en större arbetsbörda. Dels för att barnet kräver mer pedagogisk omsorg, tydliggörande pedagogik. hjälp i socialt samspel, påklädning, lågaffektivt bemötande, hjälp med ADL. bara för att nämna några. På detta har vi ofta ett omfattande kontaktnät av kurator, flera läkare, SSK i mängd, arbetsterapeuter, flera specialpedagoger, osv för att inte tala om flera olika handläggare hos flera myndigheter samtidigt osv. I podden “nära vård podden från SKR” där Jenny Lindström Beijer är med som är mamma till en dotter med funktionshinder säger att hon har 40tal olika kontakter för sitt barn med funktionshinder och tillägger att de finns de vårdnadshavare som har det dubbla. Vi har en tung arbetsbörda redan.

Barnkonventionen är lag i Sverige. Den säger att vi i alla beslut ska se till barnens bästa. Att påstå att behandla alla barn lika är att följa barnkonventionen är inte i linje med barnkonventionen! Då förväntar jag mig att berörda förvaltningar samlar in sina medarbetare, glasögon, hörselhjälpmedel, inopererade hjärtklaffar mm. För att se till sina medarbetares bästa är att alla medarbetare ska ha samma förutsättningar i Nybro kommun. Be mig inte förklara det knasiga i resonemanget! Särskilt vikt bör läggas vid artikel 23 som handlar särskilt om barn med funktionshinder. “Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.”

Oavsett varför skolskjutsarna mellan anpassad grundskola och kortis ska upphöra till hösten 2024. Så förutom att vi är många som kommer drabbas av detta, så är vi flera vårdnadshavare till barn med funktionshinder som vill ha en dialog med berörda chefer i nämnderna detta berör.
Att skriva att vårdnadshavare blev informerade om att skolskjutsen skulle bli indragen på ett föräldramöte 2023 är inte helt sant. Vi blev informerade av flera saker som skulle kunna komma att förändras. Var av detta är en av få som kom att införas. Hade vi fått veta detta då hade reaktionerna inte låtit vänta på sej!

Tjänstemän och politiker i berörda förvaltningar har med all sannolikhet hög utbildning och flera års arbetslivserfarenhet så att kunna lösa att barn med funktionhinder ska kunna ta sej mellan anpassad grundskola och korttidsboendet borde gå att komma på!

Varför är det viktigt?

“Företaget Payoff har gjort en undersökning på uppdrag av FUB som visar att förbättringar inom LSS kan ge miljoner i samhällsekonomisk vinst. Om personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism får adekvat stöd kan samhället tjäna 5, 2 miljoner kr per år.
Den största ekonomiska fördelen med att satsa på LSS är att anhöriga kan förvärvsarbeta i större grad, kan öka arbetstiden, mindre sjukskrivningar och kanske studera. Allt detta leder till ökat samhällsekonomiskt produktionsvärde. Perspektivet måste ändras från att LSS kostar till att det är en samhällsvinst!” Går att läsa mer i länken! https://www.fub.se/nyheter/ny-rapport-battre-lss-skulle-ge-mer-pengar-till-samhallet/

Hur den kommer att överlämnas

på det sätt vi finner lämpligt

Nybro, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-04-15 21:40:27 +0200

100 underskrifter nådda

2024-04-15 16:11:36 +0200

50 underskrifter nådda

2024-04-15 00:54:11 +0200

25 underskrifter nådda

2024-04-14 19:28:25 +0200

10 underskrifter nådda

2024-04-14 18:04:35 +0200

nu har jag en namninsamling!