Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hyresgästföreningens regionstyrelse Region Västra Sverige och förbundsstyrelsen

Stoppa suspenderingarna av våra hyreskämpar!

Vi som skriver under vill varna Hyresgästföreningen för att vid fortsätta uteslutningar av dem som bedriver aktiv hyreskamp på gator och torg, är risken stor att ännu fler medlemmar träder ut ur föreningen på grund av bristande transparens och demokrati, samt att att färre nya går med eftersom föreningen inte kommer tillämpa de metoder av protester som situationen kräver.

Medlemsstyret och den interna demokratin tar allvarlig skada av utrensningsmetoder som denna. Hyresgästföreningens ledning bidrar då till att föreningen, -som en gång i tiden var en folkrörelse att vara stolt över att vara medlem i - , mer och mer viker sig för fastighetsägarnas makt och vilja.

Folket förlorar förtroendet och intresset för en förening som blir mer och mer toppstyrd för varje dag!

Varför är det viktigt?

ÅTERIGEN SUSPENDERAR HYRESGÄSTFÖRENINGEN VÅRA MEST AKTIVA KÄMPAR OCH FÖRTROENDEVALDA!

Den här gången har styrelsen för Hyresgästföreningen region Västra Sverige suspenderat några av sina allra mest kämpande förtroendevalda, och det på ytterst oklara grunder.
Det rör sig om Mahasti Hashemieh och Britta Brus, som bland annat är förhandlingsdelegater i liten och stor delegation för Bostads AB Poseidon i Göteborg, landets största allmännyttiga fastighetsbolag.

Först pausade Hyresgästföreningen Region Västra Sverige den 16 december 2021 samtliga förtroendevalda delegater i det kommunala fastighetsbolaget Poseidons förhandlingsdelegation i Göteborg. Det gällde alltså både stor men även liten delegation som förhandlar hyrorna för mer än 28 000 hyreslägenheter i Poseidons bestånd (Sveriges och Göteborgs största allmännyttiga bostadsbolag). Ett halvår senare fick två av våra mest aktiva kämpar beskedet den 16 maj 2022 om att de är suspenderade under utredning (på en obestämd tid). Mycket viktigt att påpeka är att de närmaste åren kommer detta fastighetsbolag att renovera tusentals hyresrätter inom ca 15 områden i Göteborg som kan leda till att många hyresrättsinnehavare drabbas av renovräkning.

Beskedet kom muntligt och några riktiga och välgrundade anledningar uppgavs inte heller denna gång. Suspenderingen innebär att Mahasti Hashemieh och Britta Brus stängs av från sina samtliga uppdrag inom Hyresgästföreningen tills den interna utredningen är klar, vilket kan ta hur lång tid som helst. Under den tiden är de inte valbara till nya uppdrag heller.

• Idag har Britta Brus följande uppdrag inom HGF:
1. Vald delegat till regionfullmäktige Västra Sverige
2. Vald delegat i valberedningen för region Västra Sveriges
3. Styreledamot i Västra föreningen
(1 av de 7 stora föreningarna i Göteborg)
4. Vald delegat i Stena Fastigheters stor förhandlingsdelegation

• Mahasti Hashemieh har följande uppdrag inom HGF:
1. Vald delegat till regionfullmäktige Västra Sverige
2. Sammankallande för valberedningen i Frölunda Föreningen
(1 av de 7 stora föreningarna i Göteborg)
3. Vald delegat i Poseidons stor förhandlingsdelegation
4. Ordförande i Lokala HGF Frölunda Torg

Listan över hur många kamper, aktioner, protester och demonstrationer Mahasti Hashemieh och Britta Brus har samordnat och genomfört och på egen hand - utan något som helst hjälp eller stöd från hyresgästföreningen - kan göras hur lång som helst, t.ex. mot bostadsbrist, mot marknadshyror och lägesfaktorns påverkan på hyror, för en social bostadspolitik, för att stoppa utförsäljningar, för att stoppa ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter o.s.v.

........................................................................................................
• Under HGF’s stämma 2021 pläderade de båda för motionen om nollalternativ vid renoveringar och fick en majoritet av stämman att rösta för den. (En viktig motion som FÖRBUNDSTYRELSEN YRKAT AVSLAG på)
--> Se Mahastis plädering här:
https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=hgf2021&vidID=0b7d2256-97bc-4731-92b4-adb500984649
--> Se Brittas plädering här:
https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=hgf2021&vidID=0b7d2256-97bc-4731-92b4-adb500984649

• Som ordinarie stämmoombud yrkade de båda emot förbudets förslag att höja medlemsavgiften i HGF och lyckades få majoritet i omröstningen.

• Båda pläderade för motionerna mot suspenderingar och uteslutningar under stämman 2021:
--> Se Mahasti s plädering här:
https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=hgf2021&vidID=d0f38c24-f6ca-4939-adc8-adb6009ae68f
--> Se Brittas plädering här:
https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=hgf2021&vidID=2006620d-28d6-4f1c-b291-adb60092f9f5

• Gemensamt och helt ideellt driver de Facebook-gruppen (”Stoppa utförsäljningar av allmännyttan i Göteborg”) mot alla former av utförsäljningar och ombildningar.
https://www.facebook.com/groups/897653184471934

• Med en veckas varsel ordnade de en stor demonstration inför omröstningen i Göteborgs kommunfullmäktige då beslut skulle tas gällande motionen om ombildning av hundratals hyresrätter ur allmännyttas bestånd. De startade även en protestlista: https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-utforsaljningen-av-allmannyttans-hyresratter-i-goteborg

• Både Mahasti och Britta har sedan 2020 aktivt medverkat i, ordnat och talat på demonstrationer och aktioner mot marknadshyror och lägesfaktors påverkan på befintligt bestånd.
--> Brittas Tal: https://fb.watch/damLE1b1qr/
--> Mahastis tal: https://fb.watch/dam

• Britta och Mahasti är också en del av det landsomfattande nätverket ”Nej till Marknadshyra- Ja till en social bostadspolitik” samt valda på stormötet att medverka i samordningsgruppen som planerar och driver många aktioner för nätverket. (www.raddahyresratterna.se)

........................................................................................................
Sedan Kristofer Lundberg, före detta ordförande i Hyresgästföreningen region Västra Sverige blev utesluten (2020) har regionen förlorat över 10 000 medlemmar (antalet medlemmar har minskat från ca 77 000 till den nuvarande låga nivån 67 000 (enligt statistik vid årsskiftet 2022) och detta trots att nya medlemmar också värvats under tiden!

........................................................................................................
Så här kommenterar Mahasti och Britta suspenderingarna:
– Vår kamp varken börjar eller slutar med Hyresgästföreningen, säger Mahasti Hashemieh.
– Egentligen handlar detta inte om oss utan något större, tillägger Britta Brus och fortsätter:
– Vi kommer oavsett att fortsätta kämpa mot vinster i välfärd och skolan och utbetalning av rot-, rut- och räntebidrag och för en annan skatte- och fördelningspolitik som möjliggör en social bostadspolitik, värdig vård och omsorg, jämlik skola, miljöfrågor och alla våra gemensamma hjärtefrågor.

Hur den kommer att överlämnas

Vi återkommer när vi vet mer om detta, och kommer att kontinuerligt lägga ut uppdateringar om hur det går med protestlistan och hyreskampen

Länkar

Uppdateringar

2022-05-24 22:53:19 +0200

Nu över två tusen två hundra tjugotvå : 2222 på ett dygn!!!
Det är ju helt fantastiskt!

Låt oss hålla trycket uppe och dela protestlistan till alla du känner. Även till dem som inte själv bor i hyresrätt, - alla kommer att drabbas av följdverkningarna av en havererad bostadspolitik, eftersom inget samhälle, ingen välfärd kan fungera utan att välfärdsarbetarna hittar en vettig bostad till rimlig hyra och på rimligt avstånd från arbetsplatsen.

2022-05-24 13:36:31 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-05-24 13:26:25 +0200

Protestlistan har fått en flygande start! Vi lade ut den sent igår kväll och den har redan nått över 900!
Vi återkommer med uppdateringar.

2022-05-24 12:31:59 +0200

500 underskrifter nådda

2022-05-24 09:10:11 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-23 23:12:42 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-23 22:03:23 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-23 21:29:29 +0200

10 underskrifter nådda