Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sjukvårdskrisen berör ALLA.

Stoppa vårdkrisen

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash
Människor får vänta på vård, det finns inte tillräckligt med vårdplatser, vårdpersonal strejkar eller flyr vården p.g.a. arbetsförhållanden som främjar ohälsa, pass efter pass tvingas sjukvårdpersonal till övertid, vårdpersonal strejkar till råga på detta är tillgången på livsviktiga mediciner mycket begränsade. Detta måste få ett slut nu. 

Människors liv sätt på spel i en vårdkris där makt och pengar styr till en så pass grad att hela välfärdssamhället riskera kolapsa. Det Sverige och i många år varit välkänt för, den bästa sjukvården i världen är snart ett minne blott.

Detta hela handlar om beslutfattare allt från Riksdags till Hälso- och sjukvård nämnder på regional och kommunal nivå av prioriterar sjukvården från sina agendor som har en direkt följ av en mycket dåligt folkhälsa och att människor riskerar att dö. Både patienter men också vårdpersonal som snart inte orkar längre.  

Kan detta land skicka 77 miljarder kronor i militärs stödpaket till Ukraina kan vi även stoppa denna samhällsfarliga vårdkrisen som riskerar att välfärdssamhället kommer att kollapsa.

Stoppa vårdkrisen genom att ge prioritera hälso- och sjukvård som nummer ett i era agendor och budgetar, ge vårdpersonal bra arbetsförhållanden och se till att tillgången på livsviktiga mediciner är tillräckligt för det behovet som finns i samhället.    

Varför är det viktigt?

Alla berörs på något sätt av vårdkrisen. Du själv eller någon du känner behöver förmodligen vård i detta nu. Just nu finns det inte tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa alla. 

Vi alla samhällsmedborgare i Sverige måste stå upp för att stoppa vårdkrisen. Detta är ett akut hot som riskerar att hela välfärdssamhället kollapsar. 

Detta p.g.a. sjukvårdpersonal inte orkar jobba längre alltså igen som kan ge dig vård när du behöver den eller någon närstående, familjemedlem m.fl. 

Färre vårdplatser och inställda operationer leder att du riskerar dö ifall neddragningar av sjukhus och vårdplatser fortsätter.  

Tillgången på livsviktiga mediciner är idag begränsade detta leder till att du som behöver dessa mediciner antigen riskera att dö eller blir en dysfunktionell medborgare som inte klarar av att jobba eller vara en del av samhället. 

Allt detta säger sig själv. Ju fler personer som inte kan eller orkar jobba leder till mindre skatteintäkter som i sin tur leder till mer nedskärningar och sedan en nedgående spiral. Att ha en fungerande hälso- och sjukvård där både de som behöver vård och de som ger vård mår så bra som möjligt är en av de största samhällets bärande funktioner som får ett väl fungerade samhälle att gå runt. 

Värna om en god hälsa är att värna om ett gott samhälle, en säkerhet för ett fungerande välfärdssamhälle. 

Skriv på IDAG för att stoppa vårdkrisen. 

Du stoppar inte bara vårdkrisen utan även säkerställer en god framtid för oss alla.