Till: Politiker och medborgare

Storförskola i Nora?!?

Påverka de folkvalda till att ändra tänkesätt. Nora är en liten vacker småstad, som är kulturminnesmärkt.
Allt i Nora bygger på småskalighet, närhet och kultur.
Att då bygga en storförskola, som strider mot allt vad forskningen säger om närhet, relationellt förhållningssätt och barns behov av.överskådlighet, blir ännu mer absurd i denna småstadsidyll.

Varför är det viktigt?

Kan jag säga mer? Se ovan.
Ska vi förstöra det genuina nära och småskaliga med Nora med en anonym storförskola?
Är själv f.d. specialpedagog och rektor och har djupt förvärvade kunskaper om barns ( och allas) behov av relationellt förhållningssätt. Det riskeras å det grövsta när man, som nu, planerar för en närmast industriell förskoleverksamhet