Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges alla regionråd och SKR

Ta bort avgifter på hjälpmedel

Runtom i landet finns regioner och kommuner som tar ut avgifter på hjälpmedel. Det här tycker vi är fel. Låt oss visa det, tillsammans, genom en nationell namninsamling.

För många av oss är hjälpmedel ett måste för att kunna ta hand om vår hälsa och för att bibehålla den. Tillgången till bra och säkra hjälpmedel får vi genom en fungerande förskrivning som utförs av professionen.

Många som använder hjälpmedel lever på sjukersättning. Att tvinga människor att välja bort hjälpmedel för att man inte har råd att behålla dem är inte acceptabelt.

Dessutom går avgifter på hjälpmedel stick i stäv med artiklarna i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i Agenda 2030.

Varför är det viktigt?

Vi som använder hjälpmedel gör inte det för nöjes skull utan för att vi behöver dem. Hjälpmedel är en nödvändig förutsättning för många av oss för att vi på lika villkor som andra ska kunna delta i samhället, i vardagen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden. Men utan hjälpmedel tas rörelsefriheten ifrån oss. Utan hjälpmedel blir vi, personer med funktionsnedsättning, avskurna från samhället. Att ta ut avgifter på hjälpmedel är inte värdig ett välfärdsland som Sverige.

Vi riktar oss till följande regionråd:

Talla Alkurdi, Region Stockholm
Emilie Orring, Region Uppsala
Lars Lundqvist, Region Sörmland
Marie Morell, Region Östergötland
Rachel De Basso, Region Jönköpings län
Mikael Johansson, Region Kronoberg
Mattias Adolfson, Region Kalmar län
Meit Fohlin, Region Gotland
Christina Mattisson, Region Blekinge
Mikaela Waltersson, Region Halland
Helen Eliasson, Västra Götalandsregionen
Carl Johan Sonesson, Region Skåne 
Åsa Johansson, Region Värmland
Andreas Svahn, Region Örebro län
Mikael Andersson Elfgren, Region Västmanland
Elin Norén, Region Dalarna
Patrik Stenvard, Region Gävleborg
Bengt Bergqvist, Region Jämtland Härjedalen
Peter Olofsson, Region Västerbotten
Beatrice Öhman, Region Norrbotten

Hur den kommer att överlämnas

Överlämnas till respektive regionråd i varje region med lista på antalet underskrifter för regionen samt en lista på totala antalet underskrifter.

Överlämnas också till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För de regioner som idag inte har avgifter på hjälpmedel blir detta en påminnelse och en uppmaning om att inte införa några.

Uppdateringar

2023-03-05 10:34:27 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-01-31 22:09:37 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-25 22:22:25 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-25 09:45:05 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-24 17:20:44 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-24 12:34:13 +0100

10 underskrifter nådda