Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hemtjänsten, hemsjukvården och äldreboende.

Upprop: TESTA personal inom vård och omsorgsyrken för COVID-19

I nuläget testas inte all personal som arbetar inom vård- och omsorgsyrken för COVID-19 även om Folkhälsomyndigheten har uppmanat att detta ska ske.

Det är otroligt viktigt att vi tillsammans som samhälle visar solidaritet och skyddar arbetare inom vården som konstant får vårt samhälle att rulla och fungera. Genom att skriva på denna namninsamling begär du att undersköterskor och annan personal inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboende testas för COVID-19. Målet är att få chefer inom hemtjänst och på äldreboenden att sätta igång med testerna på riktigt!

Om de testas kan de skydda sig själva och andra, vilket är otroligt viktigt för att stoppa spridningen av COVID-19.
Tillsammans kan vi!

Varför är det viktigt?

I nuläget testas inte all personal som arbetar inom vård- och omsorgsyrken för COVID-19 även om Folkhälsomyndigheten har uppmanat att detta ska ske. Detta betyder att personer som potentiellt bär på viruset utgör en hälsorisk för sin omgivning. Enligt Sveriges Statistikmyndighet SCB jobbar ca 135 300 anställda som undersköterskor inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboende.
Statistiken visar att dessa viktiga människor arbetar inom Sveriges vanligaste yrke.
I och med att de också jobbar med gruppen som utgör den största riskgruppen för COVID-19 blir denna yrkesgrupp den mest sårbara och utsatta för de negativa effekterna av COVID-19. De utgör en större risk för att bli smittade, en större risk för att smitta andra, och en större risk att vara hemma från arbetet med negativa konsekvenser för deras personliga ekonomi. I värsta fall kommer många inte kunna försörja sig själva och deras familjer.

Det är otroligt viktigt att vi tillsammans som samhälle visar solidaritet och skyddar arbetare inom vården som konstant får vårt samhälle att rulla och fungera. Genom att skriva på denna namninsamling begär du att undersköterskor och annan personal inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboende testas för COVID-19, samt att de får ersättning så länge de socialt distanserar sig själva när de måste vara hemma från arbetet.

Om de testas kan de skydda sig själva och andra, vilket är otroligt viktigt för att stoppa spridningen av COVID-19.
Tillsammans kan vi!

Hur den kommer att överlämnas

När denna insamlingen uppnått 100 underskrifter kommer namninsamlingen skickas digitalt till chefer för äldreboenden i Sverige där personalen inte testa för COVID-19. Den kommer även skickas till Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen.

Länkar

Uppdateringar

2020-04-21 13:08:50 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-19 15:24:53 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-18 23:28:15 +0200

25 underskrifter nådda

2020-04-18 21:41:58 +0200

10 underskrifter nådda