Hoppa till huvudinnehåll

Till: Vindelns kommun

Vindels politiker väljer bort barnens framtid!

Den 20/11 klubbar kommunfullmäktige igenom dom sista detaljerna i nedskärningarna som ska göras på Vindelns kommuns skolor och förskolor utifrån Budget 2024.

I alla dom risk- och konsekvensanalyser som gjorts varnar man för att effekten av nedskärningarna innebär höga risker för ökad psykisk ohälsa hos barnen & att barnens trygghet på skolan kommer att minska till följd av att det blir färre vuxna i skolan.

Varför är det viktigt?

I samtliga risk & konsekvensanalyser som gjorts - Ser man höga risker för fler konflikter, mer skadegörelse, fler trakasserier och skador då de vuxna inte har möjlighet att kunna täcka upp runt barnen under ex. rasterna i samma utsträckning.
Man varnar även om hög risk för ökad skolfrånvaro bland barnen till följd av minskad trygghet och sämre mående. Man lyfter också risk för minskad måluppfyllelse då barnen inte kommer att kunna få det stöd de behöver för att nå målen.

Tryggheten på flertalet av Vindelns skolor är allt annat än acceptabel och många barn står redan nu utan tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Vi ser lärare som desperat försöker göra allt de kan för att hjälpa sina elever, men det är tydligt att deras arbetsbelastning verkar på tok för hög i förhållande till alla de behov de ska kunna täcka upp för.
Många far illa och vi ser ett stort behov av fler vuxna som kan trygga upp och stötta barnen under skoldagarna - ändå tycker politikerna att man fullt rimligt ska kunna göra nedskärningar och DRA NER på personal mitt i det kaos som just nu utspelar sig framför våra ögon.

Skolan är en nyckelspelare i samhällets viktigaste framtidsfrågor. Fullständiga betyg är en grundbult för att kunna förebygga kriminalitet och social utsatthet.

Dessutom är en fungerande skola ofta helt avgörande när människor står inför valet att bosätta sig och leva i Vindelns kommun. Vindelns framtida kompetensförsörjning, skatteintäkter och trygghet är alla starkt sammankopplade med den skolverksamhet som bedrivs i kommunen.

Vi alla vinner på fungerande skolor där personalen är välmående och hinner se, fånga upp och hjälpa varje enskild elev att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Skolor där våra barn får rätt förutsättningar för att kunna må bra, utvecklas och trivas tillsammans.

Politiker - HUR kan ni ställa er bakom ett beslut som är förenat med så stora konsekvenser för våra barns välmående?

Varför ska vi som föräldrar och skattebetalare satsa på Vindeln, om inte Vindeln satsar på våra barn?

Dags att ni tar ansvar och sätter er in i de brister på skolorna som våra barn redan nu är högst drabbade utav? Vi kräver att ni tänker om!

”Tillsammans är vi Vindeln", eller?

Namninsamlingen kommer mailas till samtliga politiker inom vindelns kommun.
Listan med namnteckningar/underskrifter kommer även användas vid ett eventuellt överklagande av ett negativt beslut.
Vindeln, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-20 20:13:42 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-11-15 05:07:27 +0100

500 underskrifter nådda

2023-11-13 22:18:49 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-13 21:46:35 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-13 21:36:11 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-13 21:27:30 +0100

10 underskrifter nådda