Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla

Fri kollektivtrafik för Göteborg

Vi vill att politikerna avskaffar avgifterna och inför fri kollektivtrafik. Inspirerade av länder som Estland och Luxembourg eller svenska städer som Sala och Fagersta kan vi skapa en bättre kollektivtrafik.

Varför är det viktigt?

Fri kollektivtrafik är rättvist

Med fri kollektivtrafik får alla åka med, alla betalar efter förmåga och ingen tvingas stanna hemma eller planka. Från fattigpensionären som får rörelsefrihet till barnfamiljen som minskar sina transportkostnader är det rättvist att kollektivtrafiken finansieras gemensamt.

Fri kollektivtrafik räddar klimatet

Klimatmålet om att minska utsläppen med 70% till 2030 kräver att vi förändrar resandet – särskilt i storstäderna. Istället för att bilpendla måste kollektivt, cykel och gång öka. Ett sätt att göra detta är att befria kollektivtrafiken från avgifter.

Fri kollektivtrafik är effektivt

Under coronapandemin har det visat sig hur bräcklig avgiftsfinansieringen är. Helt plötsligt var bolagen tvungna att köra full trafik fast med färre resenärer. En stabil finansieringsmodell via skatten klarar sig undan såna kriser.

Länkar

Uppdateringar

2024-02-08 13:36:09 +0100

25 underskrifter nådda

2022-10-20 15:20:55 +0200

10 underskrifter nådda